Bodil Kvistgaard

Bodil Kvistgaard Chili foto & arkiv

Debat:

Favrskov Kommunes budget er i høring

Bodil Kvistgaard Olsen Byrådsmedlem, Enhedslisten i Favrskov

På mandag er der borgermøde om budgettet. Det budget som af nogle bliver rost for at have mange penge til social- og sundhed. Og det er også ganske rigtigt, at der i budget 2020 - 2023 reduceres for ca. 3 mio. og udvides for ca. 12 samtidig med, der videreføres 8 mio. fra værdighedspuljen.

Der er dog kun tale om, at de udgifter der kommer af et øget antal ældre bliver dækket, så serviceniveauet bevares nogenlunde på nuværende niveau. Nogenlunde skriver jeg, fordi der jo som sagt også er besparelser at finde i budgettet. Det er der altid, men kommer pengene tilbage til området på en rimelig måde, som skaber bedre forhold og/eller udvikling, så kan det jo ofte være acceptabelt. I dette budget bliver en 2% reduktion af taksterne på det specialiserede socialområde fremrykket.

Dvs. den kommer tidligere end kommunen skal, men til næste år skal Favrskov Kommune sætte besparelsen i værk, uanset hvad byrådsmedlemmerne måtte mene.

Der spares også på kurser til forældre med unge handicappede. To ud af i alt tre kurser blev aflyst på grund af manglende tilslutning, men det tredje blev faktisk afholdt, men er altså nu væk. Til gengæld kan forvaltningen love, at der bliver en årlig workshop om, hvordan forældre kan understøtte deres handicappede barn ind i voksenlivet.

På skoleområdet er der egentlig også mange besparelser, blandt andet på efteruddannelse.

Til gengæld kommer mange penge også til området. F.eks. er der sat 2 mio. af til at videreudvikle Folkeskolens trivsel og tværfaglige samarbejde, så hjælpen når ud til børnene i dagligdagen og er med til at styrke trivslen for alle. Pengene er også tiltænkt indsats mod skolevægring og bedre indsats for at udsatte børn kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Kan man virkelig får alt det for 2 mio. tænker du måske. Nej, ikke helt. Tiltagene skal endeligt defineres, når kommunen kender hele sin økonomi efter Finanslovens vedtagelse.

Så jeg/Enhedslisten er altså stadig med i budget - også fordi det er sikret, at lærerne ikke skal løbe hurtigere for at dække den ekstra tid til nye lærere. Der kommer penge til det. Desuden er det besluttet at lokalplaner fremover også skal vurderes ud fra, hvor grønt og bæredygtigt byggeriet er, ligesom kommunens eget byggeri skal indtænke dette aspekt. Det forventer jeg mig jo meget af. Desuden vil der i løbet af 2020 blive afholdt infomøder om mulighederne for at etablere fælleskabsbaserede boliger.

Men måske har jeg set mig blind på alt det gode, fordi det jo også delvist er mit værk. Hvad siger du? Husk at komme til borgermødet mandag, hvis du tænker, at jeg og resten af byrådet har haft skyklapper på og overset alt det væsentligste. Og hvis du føler trang til at rose, er du naturligvis også velkommen.

Publiceret 21 October 2019 09:20