Debat:

Ingen penge til at støtte budgetønsker fra vores mange frivillige

"Når man kigger på det budgetforslag, der nu ser ud til at blive besluttet af et enigt byråd i Favrskov Kommune, så er det for mig med lidt blandede følelser," lyder det fra Venstre-medlem

Dorte Winther, byrådsmedlem (V), Favrskov

Debat Da jeg for et par år siden fik mit ønske om en plads i Kultur- og Fritidsudvalget opfyldt, var det blandt andet fordi, jeg brænder for at støtte mest muligt op om vores mange frivillige. De er en uundværlig del af vores samfund - det gælder i øvrigt ikke kun på kultur- og fritidsområdet, men også på for eksempel ældreområdet.

Når man kigger på det budgetforslag, der nu ser ud til at blive besluttet af et enigt byråd i Favrskov Kommune, så er det for mig med lidt blandede følelser. Vi kan selvfølgelig glæde os over, at vi har fundet penge til en række nye tiltag både på drift og anlæg. Men det ærgrer mig, at vi ikke kan finde penge til at støtte nogle af de gode forslag, vi har fået ind fra vores frivillige organisationer. Det gælder i høj grad for kultur- og fritidsområdet, hvor de indsendte budgetønsker nemt bliver kategoriseret som 'nice to have'.

Jeg stemmer ja til budgettet, men jeg vil samtidig arbejde for, at vi, som supplement til den nuværende budgetproces, fra næste års budgetproces får afsat en pulje til KFU-anlæg, som Kultur- og Fritidsudvalget bemyndiges til at disponere over.

Nogle vil selvfølgelig fremføre, at der ikke kommer flere penge af at oprette en pulje til KFU-anlæg, og det er jo rigtigt. Derfor skal beslutningen om at tildele midler fra puljen følges af et princip om, at der kun bevilges 25-50 procent af beløbet til et givent projekt, og at foreningerne selv skal bidrage med den resterende del, for eksempel ved at søge om fondsmidler. Med det princip tror jeg på, at vi kan få midlerne til at række længere, samtidig med at vi igen viser vores opbakning til vores mange værdifulde frivillige i Favrskov Kommune.

Publiceret 24 October 2019 08:00