Debat:

Redningskrans til Aarhus Universitetshospital

Det er min forventning, at der er et par millioner kroner ekstra til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, lyder det fra Christian Møller- Nielsen.

Christian Møller- Nielsen, regionsrådsmedlem (V) og speciallæge, Landsbækvej 90A 8450 Hammel

Debat Regionsrådet bevilger økonomisk førstehjælp på 215 millioner kroner til Aarhus Universitetshospital, som af forskellige årsager er endt i en ret kaotisk situation. Efter sammenlægning af alle hospitalsfunktioner i Aarhus til de nybyggede rammer i Skejby er situationen blevet uholdbar.

Hospitalet kan ikke overholde de årlige budgetrammer og har gennem flere år mistet højtspecialiserede lægefaglige opgaver til andre universitetshospitaler. Tillige leverer hospitalet fortsat lav produktivitet, tiltagende dårlig personaletrivsel og markant stigende sygefravær. Til gengæld tyder alt på, at hospitalet stadig yder en flot faglig kvalitet og en høj patienttilfredshed - og det er særdeles positivt.

Aarhus Universitetshospital har potentialet til at blive det markant mest avancerede faglige fyrtårn for hele det jyske hospitalsvæsen grundet hospitalets mange avancerede lægefaglige opgaver og mange dygtige medarbejdere. Det er vigtigt for tusindvis af patienter, at universitetshospitalet fungerer tilfredsstillende. Det gælder også for borgerne i Favrskov Kommune, fordi mange behandles på Aarhus Universitetshospital.

Universitetshospitalet havde i forsommeren desværre udsigt til en svær økonomisk klemme med et forventet driftsunderskud på over 300 millioner kroner. Årsagen er primært statens krav om en budgetreduktion på 8 % i forbindelse med sammenlægningen af de fire Aarhushospitaler. Hospitalet har således et delvist eget ansvar for den kaotiske økonomiske situation, men alligevel har regionsrådet af hensyn til patienterne valgt at se fremad og lave en redningsplan. Samtidig stilles der krav om en minimumsaktivitet, og krav om stadig søgen efter potentiale muligheder for effektiviseringer.

Regionsrådets markante økonomiske redningsplan giver universitetshospitalet realistiske budgetter i de kommende år, og det kan forhåbentlig bidrage til mere optimisme hos hospitalets mange dygtige medarbejdere. Samtidig er der bevilget cirka 14 millioner kroner ekstra til Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en del af. Det er derfor min forventning, at der er et par millioner kroner ekstra til Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Den nye regering har bevilget hospitalsvæsenet i Danmark en højere budgetramme, som generelt gør hospitalsbudgetterne lidt mere realistiske i forhold til det øgede antal patienter og nye dyre behandlinger. Selvom den afgåede Venstreregering øgede bevillingerne til sundhedsvæsenet år efter år, har det vist sig ikke at være tilstrækkeligt i forhold til patienternes, borgernes og politikernes forventninger. Folketinget bør hvert år hjælpe regionerne med at finansiere de stigende sundhedsudgifter, som regionerne ikke selv har indflydelse på. Et konkret forslag er at etablere en særlig statslig pulje til finansiering af ekstraudgifter til nye dyre og dokumenteret effektive hospitalsbehandlinger inklusive ny dyr medicin.

Publiceret 28 October 2019 15:00