Dorte Winther

Dorte Winther

Debat: Har byrådsmedlemmer tid til deres byrådsarbejde?

Af Dorte Winther, byrådsmedlem (V), Favrskov

ARBEJDSPRES En ny undersøgelse viser, at det er svært at finde tid til byrådsarbejdet, når man samtidig har fuldtidsjob og en familie, der skal passes. Debatten om byrådsmedlemmers arbejdsindsats samt deres honorering for arbejdet er derfor igen blusset op – og ja, den er relevant nok. Jeg har selv været i en arbejdsmæssig situation, hvor jeg måtte søge orlov fra byrådsarbejdet, fordi døgnets 24 timer ikke slog til.

Heldigvis fik jeg mulighed for at komme tilbage til byrådsarbejde, med en anden tilgang, idet jeg har valgt at gøre byrådsarbejdet til en del af mit arbejdsliv. Og kan man nu det – for byrådsarbejdet er jo ikke et særlig godt lønnet arbejde?

Honoraret for byrådsarbejdet varierer selvfølgelig efter hvilke poster, man har. Men typisk ligger honoraret for et byrådsmedlem i en kommune som Favrskov vel på 15-20.000 om måneden. De fleste byrådsmedlemmer vælger at betragte dette honorar som et tilskud til den løn, man får fra sit almindelige job.

Min opfordring til de byrådsmedlemmer, der overvejer at stoppe med byrådsarbejdet, fordi de ikke kan få tiden til at slå til, er at vurdere, om ikke det er en mulighed at ”købe sig fri” fra arbejdet, for på den måde få plads til byrådsarbejdet. En ugentlig fridag fra arbejde rækker et godt stykke i forhold til de timer, der bruges på byrådsarbejdet.

Og selvom byrådshonoraret ikke er svimlende højt, så kan det for de flestes vedkommende nemt række til en lønnedgang på 20 procent. Og har man et job, hvor det ikke er en mulighed at gå på deltid, så tror jeg, at mange virksomheder vil være parate til at acceptere, at man ind imellem køber sig fri ad hoc, når der er behov for det.

Publiceret 02 November 2019 16:15