Ud for Brundtvej 5 skal kyllingefarmen opføres. Foto: Michael Wulff

Ud for Brundtvej 5 skal kyllingefarmen opføres. Foto: Michael Wulff

Debat:

Svært at ændre kyllingestaldes placering med loven i hånden

"Vores muligheder for at bremse kyllingstaldene eller foreslå anden placering er meget begrænset, hvis vi skal holde os inden for lovens rammer og gældende lovpraksis," skriver Søren Frandsen fra SF

Søren Frandsen (SF), Vestervej 6, 8382 Hinnerup

Wefri A/S har indsendt en ansøgning på nedrivning af eksisterende bygninger ved Højlund. Wefri A/S ønsker at etablere to kyllingstalde med henblik på kyllingeproduktion med (efter egen udsagn) fokus på dyrevelfærd og lavt CO2-aftryk.

På den anden side så er borgerforeningen meget utryg og bekymret for etableringen i forhold til lugt- og støjgener. Dertil kommer en bekymring i forhold til naturen og grundvandet. De mange landbrugspakker har gjort processen vedrørende ansøgninger i forhold til eksempelvis dyrehold automatiseret.

Jeg er ikke enig i vægtning af kriterierne, der er kommet som følge af landbrugspakkerne, men umiddelbart giver den automatiserede proces en bedre retssikkerhed til både ansøger og de berørte parter. Området er fagligt tungt og kompliceret, så en højere grad af automatisering er også en fordel i forhold til det.

Det er også derfor, vi (byrådet) har delegeret vores beslutningskompetence til forvaltningen. Det skulle gerne give en sagsbehandling, hvor der bliver givet faglige, saglige og objektive skøn - og ikke politiske skøn.

Landbrugspakkerne er noget skrammel, og det er landbrugspakkerne, der giver landbruget nogle meget vidde rammer og rettigheder. Landbrugspakkerne havde til formål at give bedre rammevilkår til landbruget - og det har de fået. Landbruget har fået en ret. Og den bruger de.

Vores muligheder for at bremse kyllingstaldene eller foreslå anden placering er meget begrænset, hvis vi skal holde os inden for lovens rammer og gældende lovpraksis.

Publiceret 08 November 2019 13:00