Ud for Brundtvej 5 er der planlagt en kyllingefarm. Det er naboerne i dette læserbrev ikke helt enige i. Foto: Michael Wulff

Ud for Brundtvej 5 er der planlagt en kyllingefarm. Det er naboerne i dette læserbrev ikke helt enige i. Foto: Michael Wulff

Debat:

"Vi ser ikke frem til at få Frijsenborg som nabo"

Borgere i Lyngå-området er uforstående overfor mange af udsagnene i artikel om kyllingefarm ved Lyngå

Finn Petersen, Godthåbsvej 6, 8370 Hadsten. På vegne af flere beboere på Hammelvej, Brundtvej og Godthåbsvej ved Lyngå

Debat 7. November var der i Lokalavisen Favrskov en artikel med titlen Wedell: “Alle lovkrav bliver overholdt”.

Opsummering af selve sagen: Frijsenborg søger om en 6-dobling af staldarealerne på Brundtvej 5 tæt på Lyngå by, hvor de vil bygge 8.850 m2 kæmpestalde til kyllingeproduktion, de skal flyttes ud i det åbne land, og der skal laves 120.000 m2 hønsegård som går henover en del af indvindingsområdet for vores lokale vandværk.

Vi er nogle borgere i området som er uforstående overfor mange af udsagnene i artiklen. Lad os lige opsummere hvordan vi har oplevet forløbet:

Ca. 5 dage før udkastet til miljøgodkendelsen kommer i høring, kører en medarbejder fra Frijsenborg rundt i området og fortæller, at der om kort tid bliver bygget 8.850 m2 kyllingestalde i det åbne land ud for Brundtvej 5. Vi er alle meget forbløffede, og nogle spørger om det ikke kan placeres et sted hvor der ikke bor så mange mennesker.

Det afviser medarbejderen. De følgende 2-3 uger kører Frijsenborg intenst i området for at overbevise alle om, at de 8.850 m2 kyllingestalde er en rigtig god ide. Som de siger: "Vi vil så gerne i dialog med jer." Mange herude påpeger, at de nok skulle have taget dialogen mere end fem dage før høringen, så havde det virket mere seriøst. En beboer bliver overfuset, da han fortæller at vi agter at starte en Facebookgruppe imod staldene.

Efter at Facebookgruppen imod kyllingestalde er oprettet, bliver Bendt Wedel pludselig så storsindet, at han spontant indkalder til åbent hus på Jernit. Under arrangementet får man lov at kigge ind i en stald med små gule kyllinger, som ikke lugter (det gør små gule kyllinger ikke). Der bliver fortalt historier fra de varme lande om hvor godt det går andre steder, hvilket dog viser sig at være usandt. Mere om dette længere nede.

Men lad os starte med det positive: Der er et par udsagn i artiklen som er korrekte:

Christian Ejby fortæller også, at han personligt har været rundt til naboerne og fortalt om byggeprojektet.

Sandt, også i den grad. Christian Ejby kørte rundt i sin sorte pickup i området i næsten tre uger for at påvirke os.

Det bekræftes af de to driftsledere Christian Ejby og Michael Jensen, der begge bor cirka 100 meter fra kyllingestaldene.

"Vi oplever kun enkelte dage med lugtgener."

Det lyder sandsynligt, at de to driftsledere ikke klager.

De vil sikkert gerne beholde deres arbejde.

Men så er vi nødt til at tale om det knap så positive, der er mange udsagn som er faktuelt forkerte elle direkte usande:

Vi er ikke bekymret for forandringer, vi er bekymret for 8.850 m2 kyllingestalde, med alt hvad det medfører af problemer, såsom lugtgener, støj, fluer, rotter og nitratnedsivning til vores drikkevand.

Og ikke mindst den øgede trafik, med meget støj om natten, som iøvrigt var fejlberegnet i den første ansøgning.

"Vi ville gerne komme en negativ debat i forkøbet, men desværre kom modstanderne ikke."

Usandt, der var repræsentanter fra de fleste beboelser i lokalområdet. Der var dog een, som Frijsenborgs medarbejder havde generet ret groft under et af sine “overtalelsesbesøg”. De ville og vil stadig ikke sætte deres ben på Frijsenborgs ejendom.

"Og i stedet blive afløst af kyllingeproduktion, som ikke lugter og som overholder alle krav om dyrevelfærd og etik."

Usandt, kyllingeproduktion lugter. Der er ofte lugt fra den eksisterende produktion På Jernit.

Dyrevelfærd og etik? Hmm, det er svært at få øje på dyrevelfærden ved op til 20 kyllinger pr. kvadratmeter.

“Vores ansøgninger skal ikke have dispensation overhovedet”

Usandt. Der kræves dispensation for at bygge i det åbne land.

“Vi ønsker kun et godt forhold til vores naboer.”

Det er vi glade for at høre, men vi er ikke heelt overbeviste, de sidste 2 måneder taget I betragtning.

Måske skulle Frijsenborg have startet med konstruktiv dialog i god tid.

“Dermed vil antallet af stalde nå op på otte.”

Såvidt vi kan tælle, ejer Frijsenborg/Wefri mange andre kyllingestalde rundt omkring i Danmark.

Man kan så sige at de fleste ikke er herregårdsstalde, nærmere husmandsstalde, da det er relativt små landbrug hvor der er banket store kyllingestalde op.

Men husmandskyllinger kan selvfølgelig også smage godt.

Han peger på, at det samtidig betyder flere arbejdspladser i kommunen.

Såvidt vi er orienteret skal der kun een mand til at passe de to planlagte stalde.

"Vi overholder reglerne angående vandmiljø og beskyttelse omkring boringer. Desuden køres møget direkte fra stald til biogasanlægget i lukkede lastbiler."

Ja, den intensive transport på Brundtvej bliver også en stor gene for beboerne i området.

Men hvad med møget fra hønsegårdene?

Man vil lave hønsegårde med optil 120.000 kyllinger ovenpå indvindingsområdet for det lokale vandværk. Og så i et område hvor Favrskov kommune har lavet en indsatsplan, fordi det er et nitratfølsomt område, det er helt utroligt!

Men som Favrskov kommune skrev til os: “Indsatsplanen giver alene mulighed for en indsats over for nitratudvaskning fra eksisterende forhold. Den er således ikke aktuel i forhold til hønsegården, da hønsegården endnu ikke er etableret.”

Seriøst? Man laver en indsatsplan for nitratnedsivning, men nye massive forureningskilder i samme område vil man ikke forholde sig til?

Driftsleder Christian Ejby oplyser, at der ikke er tale om fritgående kyllinger i dag. Det er ganske vist indeholdt i ansøgningen, men realiseres ikke førend der bliver tale om øko-produktion af kyllinger.

Det er meget spændende!

Altså: Frijsenborg siger, at de er nødt til at bygge i det åbne land, fordi de vil have kyllingerne i hønsegård. Men de siger nu, at de slet ikke vil bruge hønsegårdene.

Vil det sige, at de faktisk bare søger om hønsegårdene for at få lov til at bygge 8850 m2 kæmpestalde i det åbne land.

Vi håber der er nogle byrådsmedlemmer i Favrskov kommune, der har læst artiklen, og forstår alvoren i ovenstående.

Hvorfor lægger Frijsenborg ikke produktionen ved f. eks. Frijsendal, hvor markdriften allerede er økologisk.

"Til den tid vil reglerne selvfølgelig også blive overholdt. I det øjeblik kyllingerne skal ud, vil der blive plantet et-årige planter eller frugttræer. Det er ikke anderledes, end at der bliver kørt gylle ud på markerne i dag."

Usandt. Der kommer punktvis nitratbelastning, fordi kyllingerne ikke er jævnt fordelt i hønsegården. De et-årige planter bliver holdt nede af kyllingerne, lige præcis der hvor der er mange kyllinger. Og der er vel iøvrigt en grund til at man ikke må køre gylle ud hver dag hele året rundt?

Lad være med at sætte vores drikkevand i fare!

Han peger på, at alle naboer på Brundtvej bor vest for stalden.

Usandt. Der er ingen naboer på Brundtvej som bor vest for staldene. På Brundtvej er der naboer sydvest, og nordøst. Men de fleste fritliggende beboelser er på Hammelvej og Godthåbsvej. (Og så er der lige de 200 indbyggere i Lyngå by som bor nordøst for staldene)

"Derfor vil der ikke være lugtgener for dem, specielt ikke i forhold til den svineproduktion, der er i dag.”

Skal vi ikke være enige om, at de 8.850 m2 kyllingestalde, med op til 177.000 kyllinger kommer oveni de andre landbrugsrelaterede gener vi har?

I øvrigt lugter svineproduktion ikke af rådne kyllinger.

“Med kyllinger er der ikke samme koncentration af dyr og ammoniak”

Sammenlignet med hvad? Ammoniakemissionen fra en ny årlig produktion af optil 1.700.000 kyllinger er jo et ekstra bidrag. Det er ret useriøst at sige, at kyllinger forurener mindre end svin, og derfor er det godt at bygge ekstra 8.850 m2 kyllingefabrik. Og ammoniakemissionen bliver altså faktuelt 2,5 gang større end ved den eksisterende svineproduktion på Brundtvej 5!

"Og desuden tømmes og desinficeres staldene hver sjette uge".

Ja, tømning af stalde og kørsel om natten er en ret stor lugt- og støjgene. Vi har talt med en del naboer til en af Frijsenborgs andre produktioner, og det er ikke rare ting vi har fået fortalt.

Dernæst udbringes der udelukkende biogasgylle på vores marker, hvilket ligeledes medvirker til færre lugtgener og mindre ammoniak i området.

Usandt. Den samlede ammoniakemission i området er beregnet til at blive 2,5 gang større end den er fra den eksisterende svineproduktion på Brundtvej 5.

Og så endnu en lille sjov “detalje”: Lugt- og ammoniakemissioner fra 120.000 m2 hønsegårde sætter man beregningsmæssigt til nul.

Dette var en lille hurtig gennemgang af artiklen om Frijsenborgs kæmpestalde ved Brundtvej 5 nær Lyngå.

Bendt Wedell fortalte ved deres åbent hus arrangement, at de har en produktion tæt på en anden landsby, og her er ingen problemer.

Vi checker efterfølgende Bendt Wedells påstande, og de viser sig at være direkte usande. Der er mange i den omtalte by som har store gener fra halmfyret, og nogle oplever også store gener fra selve kyllingeproduktionen. De har klaget i flere år, men de kraftige gener er der stadig.

For lige at opsummere, så har vi oplevet Frijsensborgs optræden i denne sag som meget uskøn. De kunne have valgt at gå i dialog os beboere i området meget før, da de allerede indsendte deres ansøgning om miljøgodkendelse adskillige måneder før den kom i høring. Men de valgte at orientere os fem dage før udkastet kom i høring, altså 35 dage før høringsfrist! Og da de så møder modstand, bliver Frijsenborg fornærmet og aggressiv. En beboer blev kaldt illoyal, fordi han var imod kæmpestaldene. En anden blev beskyldt for at være en dårlig landmand.

Hvis dette er deres opførsel i en “salgssituation”, hvordan bliver det så hvis først staldene bliver bygget.

Vi ser ikke frem til at få Frijsenborg som nabo.

Publiceret 20 November 2019 14:45