Christian Møller-Nielsen

Christian Møller-Nielsen

Debat:

Mangel på læger kan løses med smartere arbejdsgange og teknologi

Løsningen på lægemanglen er en modernisering af arbejdsgange i almen praksis og nytænkende anvendelse af it fremfor flere offentlige udgifter mener Christian Møller-Nielsen

Christian Møller-Nielsen, regionsrådsmedlem (V), speciallæge, Favrskov

DEBAT Mangel på praktiserende læger i flere dele af Danmark fylder meget i den offentlige debat, og Praktiserende Lægers Organisation efterspørger stedvist højere honorar til lægerne og offentlig støtte til bedre klinikker.

Løsningen på lægemanglen er dog snarere en modernisering af arbejdsgange i almen praksis og nytænkende anvendelse af it fremfor flere offentlige udgifter.

Eksisterende software kan udnyttes mere systematisk, og nye innovative it-løsninger bør snarest indbygges i det nære sundhedsvæsen.

Til lægepraksis eksisterer der allerede i dag software med mulighed for online-konsultation fra lægens pc i lægepraksis direkte til for eksempel patientens mobiltelefon eller iPad via en applikation.

Lægen har online skærmkontakt med patient og eventuelle pårørende. Samtidig kan lægen på samme skærm studere patientens elektroniske journal, lave notater og bestille medicin eller blodanalyser. Patient og pårørende har et direkte skærmbillede af lægen på egen tablet, og al kommunikation foregår med direkte øjenkontakt.

De praktiserende læger har kun fysisk kontakt med patienterne i cirka halvdelen af konsultationerne, og på sigt kan disse konsultationer efter patientens ønske erstattes med online-konsultationer.

Det vil være markant tidsbesparende for patienten og eventuelle pårørende - og tillige lidt tidsbesparende for lægen.

Der er naturligvis sygdomme og situationer, hvor fremmøde hos lægen er nødvendig for korrekt diagnostik og behandling.

Online-konsultation er specielt velegnet i områder med mangel på praktiserende læger, fordi online-konsultationer kan etableres til for eksempel andre lægehuse i nabolaget eller til en national online-lægeklinik.

I Favrskov Kommune er der heldigvis ikke lægemangel, men alligevel vil det være gavnligt med online-konsultation, fordi borgerne i mange situationer kan spare tid ved at undgå unødvendig fremmøde hos egen læge.

Publiceret 27 November 2019 06:00