Niels Kallehave.

Niels Kallehave.

Debat:

Byfortætnings-planer bliver realiseret

Favrskovs opgave er at sørge for boliger og gerne i højden. Byfortætning for at styrke det lokale handelsliv, og med tanke på at skabe liv i bymidterne også om aftenen.

Niels Kallehave (DF) byrådsmedlem Tåsingevej 22, 8370 Hadsten

debat Svar til Svend Kjeldsen og sikkert flere, der i Lokalavisen Favrskov undrer sig over, hvor byfornyelsen i Hinnerup blev af. Det er meget forståeligt al den stund, at sagen lagde beslag på en del opmærksomhed, og pludselig var den væk fra offentligheden.

Det er sådan, at byrådet arbejder med byfornyelser i vore hovedbyer, det er et langt og grundigt arbejde med offentlige møder og høringer.

En af tankerne bag byfornyelserne er at styrke bymidterne, så at sige skaffe flere boliger i bymidterne, og i den forbindelse opstod ønsker om at bygge i højden.

Favrskovs byer består for det meste af parcelhuse. Mange købere havde som udgangspunkt, at der skulle være et rum til hver af familiemedlemmerne, og man skal kunne gå rundt om huset.

Men når børnene flytter hjemmefra, sidder forældrene ofte tilbage i et lidt for stort hus med tilhørende have.

Her er tanken, at forældre kan blive i nærmiljøet og flytte til noget mind og mere bekvemt i bymidten.

Favrskovs opgave er at sørge for boliger og gerne i højden. Byfortætning for at styrke det lokale handelsliv, og med tanke på at skabe liv i bymidterne også om aftenen.

Det er rigtig godt for et byliv, at bymidterne er befolket også om aftenen.

Men planerne møder udfordringer - alene det, at byggeri i højden kan give indkigsgener, og der skal skaffes p- pladser nok.

Byfortætnings-planerne er af de fleste blevet vel modtaget. Nu venter vi på, at planerne bliver realiseret - så at sige at en bygherre slår til og vil bygge. Men byggemarkedet er - eller har været - overophedet.

Efter nytår forventer markedet lidt mere 'normale' tilstande, og så kan Favrskov forhåbentlig komme videre med planerne.

Publiceret 28 November 2019 15:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus