Debat:

Etagebyggeri på vej eller ej?: Ja vi arbejder på sagen

Vi undersøger aktuelt muligheden for at etablere almene boliger i tre til fire etager på de tre grunde, som Favrskov Kommune har erhvervet på Ådalsvej i Hinnerup lige overfor Sognegården, siger borgmester Nils Borring.

Borgmester Nils Borring (S)

Er der etagebyggeri på vej i Hinnerup midtby, spørger Svend S. Kjeldsen i et læserbrev. Mit svar er: JA – vi arbejder på sagen og er så småt i gang med planlægningen.

Svend giver udtryk for, at der er mange pensionister i Hinnerup, der efterlyser lejeboliger i midtbyen og gerne byggeri i højden, som f.eks. de flotte illustrationer i forslaget til midtbyplan forHinnerup. Det synspunkt er jeg enig.

Jeg deler også Svends synspunkt om, at der er brug for flere mindre boliger i midtbyen til eksempelvis seniorerne – måske suppleret med et par fælles gæsteværelser og en fælles altan til socialt samvær. Derfor har byrådet også afsat midler til alment boligbyggeri netop i Hinnerup midtby i erkendelse af et udtalt behov.

Derfor glæder det mig også at kunne fortælle, at vi aktuelt undersøger muligheden for at etablere almene boliger i tre til fire etager på de tre grunde, som Favrskov Kommune har erhvervet på Ådalsvej i Hinnerup lige overfor Sognegården.

Lykkes planerne, er jeg sikker på, at der vil blive tale om et meget attraktivt boligprojekt helt tæt på bymidten i Hinnerup og helt op til det åbne engområde.

Så tak til Svend S. Kjeldsen for din påmindelse om og opbakning til, at vi skal etablere nye lejeboliger i højden i Hinnerup midtby. Jeg husker fra processen omkring midtbyplanen, at du var en af talsmændene for at bygge tættere og højere i bymidten i – og det er helt i overensstemmelse med de planer, som kommunen har.

Jeg må desværre mane lidt til besindighed, da et nyt boligprojekt på Ådalsvej kræver både en ny lokalplan og en hel del planlægning. Men godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt.

Publiceret 28 November 2019 10:00

Foredrag i Ø. Velling Forsamlingshus