Debat:

Nils Borring: Har I overhovedet styr på GDPR?

Hvad med at frigøre endnu flere hænder på sigt, der ikke skal bruges på at betale det store sociale underslæb, der skabes i dag, mener Niels Søren Bøgh

Niels-Søren Bøgh Granvej 1 8370 Hadsten

debat TV Midt Vest: Nils Borring udtaler sig om GDPR. "Borgmester om GDPR: Vi vil hellere bruge pengene på varme hænder," udtaler Nils Borring

Dette kan borgmesteren da have ret i!

Men den seneste artikelserie fra Lokalavisen Favrskov om brugen af personoplysninger i de børnefaglige undersøgelser (BFU) i Favrskov Kommune dokumenterer netop, hvorfor det er nødvendigt med GDPR-reglerne - og at det er vigtigt, at visse dele af forvaltningen ses efter i GDPR-sømmene.

Vi så ligeledes i rapporten fra Aalborg Universitet, 'Trivsel i hverdagslivet' fra 2019, som er udarbejdet på baggrund af børn- og skoleudvalget i Favrskov Kommune, at der netop peges på problemstillinger vedrørende overholdelse af GDPR og dermed overholdelse af borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen.

Ankestyrelsen skriver ligeledes i deres rapport fra 2019 om læringsforløbet i Favrskov Kommune om en lang række problemstillinger i forvaltningen, der ligeledes ender med at blive et spørgsmål om GDPR. F.eks. om alle og om de rigtige oplysninger er til stede i sagen og kan berigtiges.

Vi så også i Lokalavisen Favrskov, at en jurist med speciale i området også kritiserer kommunens informationshåndtering, sammen med en praktiserende læge, en neuropsykolog osv.

Vi så ligeledes i Lokalavisen Favrskov, at den ansvarlige chef for børneområdet direkte undsagde de pointer, professor Carstens Obel, der er professor i almen medicin og mental børnesundhed, udtrykte om, at det er vigtigt, at sundhedsfaglige oplysninger i en BFU verificeres af en læge eller minimum sundhedsplejersker, inden der træffes en kommunal afgørelse om indgribende foranstaltninger.

Dette skal gøres for at sikre, at der er hold i udlægningen af de sundhedsfaglige problemstillinger. Hvilket derfor igen kan blive et spørgsmål om overholdelse af GDPR.

Derfor, Nils Borring, den dag, hvor forældrene og børns retssikkerhed og GDPR respekteres i forvaltningen i Favrskov Kommune, og der foregår et godt og konstruktivt samarbejde imellem forvaltningen og borgerne, sundhedsautoriteters udtalelser respekteres, GDPR overholdes og retssikkerheden respekteres, så kommer vi til at se, at dette vil frigøre mange ressourcer til varme hænder.

Så frigøres ikke kun hænder på GDPR-området, der frigøres også hænder, der nu bruges på klagesager, uendelig over-sagsbehandling og spild af ressourcer til forkerte indsatser og ubrugelige foranstaltninger.

Når de ressourcer frigøres og anvendes på relevante og varme hænder, der arbejder i børnehøjde med børns trivsel, læring og udvikling og ud fra børnenes behov, så frigøres endnu flere hænder på sigt, der ikke skal bruges på at betale det store sociale underslæb, der skabes i dag.

Publiceret 11 December 2019 06:00