Debat:

Langå hilser et trinbræt i Laurbjerg velkommen

Christian E. Pedersen formand for Socialdemokratiet Langå og Omegn og Iben Sønderup, folketingskandidat og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Randers, Havevej 9, 8870 Langå

debat Vi har noteret os, at transportminister Benny Engelbrecht åbner en dør på klem for en kommende trinbrætstation i Laurbjerg.

Det, synes vi, er meget positivt, for det viser, at ministeren måske alligevel lytter til borgernes store ønske om muligheden for togrejser til og fra Laurbjerg.

Den seneste tid har det ellers set ud til, at ministeren med beslutningen om at droppe trinbrætstationen i Laurbjerg helt havde overset befolkningens store ønske om togstationen.

Men ifølge udtalelse i pressen 13. december mener ministeren, at vi har en ny situation, hvis Favrskov Byråd beslutter selv at afsætte pengene til stationen.

På Favrskov Kommunes byrådsmøde 17. december blev det imidlertid ikke besluttet at afsætte flere kommunale kroner til togstationen. Til gengæld vil partierne i Favrskov sætte sig sammen efter nytår og arbejde på en fælles strategi for at få trinbrættet tilbage.

Det bakker vi op om her fra Langå. Og vi håber, at den store interesse for sagen her i Østjylland vækker gehør hos ministeren og i forligskredsen på Christiansborg.

I Langå, som ligger 7,5 km fra Laurbjerg, havde vi set frem til at kunne tage toget til Laurbjerg for at handle og deltage i kulturelle og sociale arrangementer.

Både Langå og Laurbjerg er byer i vækst - og med Langå som nærliggende knudepunktstation kan Laurbjerg-borgerne få direkte forbindelse med toget til mange byer. Det åbner helt nye muligheder for bosætning, da mange togpendlere er glade for vores område.

Mange af vores unge fra Langå og Laurbjerg går sammen på uddannelsesinstitutionerne i Hadsten, Aarhus og Randers, og det ville være en stor fordel, hvis de kunne besøge hinanden med tog, når de for eksempel skal lave gruppearbejde og projektarbejde til undervisningen.

Og Laurbjergs borgere kunne tage toget til de mange koncerter og kulturelle arrangementer, der finder sted på Station K i Langå - et sted som endnu ikke fandtes, da man lavede beregningerne på antal passagerer på en fremtidig station i Laurbjerg.

Mange Langå-borgere har også skrevet under på den underskriftsindsamling til fordel for trinbrætstationen i Laurbjerg, som ifølge pressen er nået op på omkring 16.000 underskrifter.

Et togstop i Laurbjerg vil skabe forbindelse mellem toget og bus 223, som stopper i Laurbjerg (men ikke i Langå), og dermed øget incitament til at bruge den kollektive transport.

Ud over øget livskvalitet for borgerne gavner det både miljøet og klimaet.

Socialdemokratiet gik til valg på en politisk målsætning om nærhed for de små lokalsamfund. Vi gik også til valg på et grønnere miljø, og med den nye klimalov har vi fået en række bindende mål vedtaget.

Alle disse politiske mål bliver understøttet af en togstation i Laurbjerg. Vi hilser derfor ministerens lille bitte åbning særdeles velkommen og vil følge udviklingen i sagen nøje.

Publiceret 19 December 2019 15:00