Morten Bang

Morten Bang

Debat:

Der er brug for 'Oasen'

Desværre blev der ikke afsat penge til projekt 'Oasen' på området ved HH-skolen. Et stort og visionært projekt, der tilgodeser mange interessenter, mener Morten Bang.

Morten Bang Medlem af byrådet for Venstre

debat Et spændende år i byrådet er slut. Der har været mange spændende og udfordrende sager igennem året.

• Der er brugt meget energi på den nye ungdomsklub i Hadsten, og hvor den skal placeres i midtbyen.

• Vi har truffet beslutninger om udvikling på både vuggestuepladser og plejeboliger.

• Der blev udmøntet meget store forbedringsprojekter til energioptimering, så de frivillige foreninger kan spare mange penge på driften.

• Vi har fået en ny børne- og ungepolitik, som rigtig mange er kommet med gode input til. Vi har fået indført en ”whisteblower-ordning”, der understøtter åbenhed i kommunen.

• Vi har set på mange planer gennem året, midtbyplaner, helhedsplaner, lokalplaner. Rigtig mange spændende projekter rundt omkring i hele kommunen.

Vi har også afsluttet budgettet for 2020. Et budget, hvor vi tilførte en del penge til handicap- og psykiatriområdet på baggrund af det budgetpres, der har været i 2019. En nødvendighed, da vi ellers skulle udmønte store besparelser, som ville ramme rigtig mange af vores borgere.

Der er også tilført penge til børne- og skoleområdet, og vi håber fortsat på, at den nye regering sender flere penge den vej!

Det var også et budget med mange store og flotte anlægsprojekter.

Der er afsat penge til en shunt på Århusvej ved Søften til glæde for både private og erhvervsdrivende.

Vi har også besluttet at udmønte helhedsplanen for opgraderingen af Tungelundskolen, og vi sætter i gang med projekt 'Nyt idrætsanlæg i Søften'. Begge projekter er store anlæg, og det bliver spændende at følge i de kommende år.

Jeg glæder mig over, at der igen i år blev afsat penge til nye MTB-spor. Det er 'ude-liv', når det er bedst, og rigtig mange af Favrskovs borgere benytter sporene, som er fordelt rundt omkring i kommunen.

Et budget der er økonomisk ansvarligt, og som vi politikere kan stå inde for.

Der er dog et par ting, som ikke kom med i budget 2020, som jeg gerne havde set. Desværre var der ikke opbakning til forslaget om at tage hånd om den ulighed, der er skabt for en specifik gruppe af drenge, så alle kan få muligheden for en HPV-vaccine. Vi fik dog skrevet ind i budgettet, at Favrskov Kommune tager kontakt til ministeren med håbet om, at han vil ændre loven, så ingen skal lades i stikken. Jeg håber, at 'Christiansborg' vågner op og lukker det hul, som de selv har vedtaget.

Desværre blev der heller ikke afsat penge til projekt 'Oasen' på området ved HH-skolen. Et stort og visionært projekt, der tilgodeser mange interessenter. Der er allerede flere byggegrunde på vej i den ende af Hinnerup. Med de planer, der ligger, så er det et område, der kommer til at være i vækst de næste mange år. Derfor mener jeg, at der skal laves en udviklingsplan for området ved skolen, hallen og fodboldbanerne. Der er så mange muligheder og synergier i området, at der skal lægges en plan. Projektet i dette års budget viste meget præcist, at der er mulighed for at skabe et aktivitetshus, som kernen i området, der kan bruges dagligt af babyer, børn, skoleelever, ældre, fodboldspillere, cykelklubben, og alle der 'bare kommer' forbi. Jeg håber, at der i 2020 kan findes politisk opbakning til at vi udvikler hele området. Vi er i fuld gang med byggegrundene, men skal det blive ved med at være attraktivt at flytte til den del af Hinnerup, så skal vi sørge for, at faciliteterne og rammerne er tidssvarende til livet omkring skolen, hallen og fodboldbanerne.

Der er fortsat masser potentiale i vores kommune på rigtig mange områder. Vi har i 2019 sat skibe i søen, der skal sejle videre i årene, der kommer. Og så skal vi igen i 2020 sætte nye skibe i søen, til glæde og gavn for vores borgere i hele kommunen.

Publiceret 03 January 2020 14:00