Debat:

Vigtig hjælp til overvægtige er på vej

Overvægt giver dårlig livskvalitet og samfundsmæssigt er det rigtig kostbart. Regionsmedlem Birgit Marie Christensen ser frem til at følge Nationalt Center for Overvægts arbejde.

Regionsrådsmedlem Birgit Marie Christensen, Grøntoften12, Søften, 8382 Hinnerup

Debat 10 millioner kroner fra finansloven er øremærket til Skejby Sygehus hvor Sundheds- og Ældreministeriet netop har givet det endelige tilsagn om etablering af Nationalt Center for Overvægt.

Centret skal ligge i tilknytning til Steno Diabetes Center, de to centre skal naturligvis have et tæt samarbejde med hinanden.

I regionsrådet har vi lavet en sundhedsaftale, hvor overvægt er et af de store områder der skal fokus på. Det er vigtigt at vi får fundet ud af hvordan vi forebygger overvægt, især er det vigtigt at vi får fat på børn og unge, de skal gerne hjælpes ud af overvægten før de bliver voksne, så de ikke får senfølger, som diabetes 2, hjertekarsygdomme eller kræft og deraf et alt for kort liv.

I mange tilfælde resulterer det i også i mentale problemer i barndom og ungdom, ofte fortsættende resten af livet.

Centret i Skejby skal indsamle viden og erfaring med behandling og forebyggelse af svær overvægt, skabe et nationalt overblik over det der allerede er i gang rundt omkring. Samtidig skal de videreformidle og rådgive de forskellige aktører, f. eks. praktiserende læger, de forskellige sundhedshuse, sundhedsplejersker osv. Målet er at standse væksten af overvægtige danskere. Lige nu er der omkring 900.000 med svær overvægt (BMI på 30 eller derover) og tallet er stigende. 3-4 % af alle danske børn har svær overvægt.

Det er skræmmende tal. Overvægt giver dårlig livskvalitet og samfundsmæssigt er det rigtig kostbart. Jeg ser frem til at følge centrets arbejde og håber de når deres målsætning.

Publiceret 27 January 2020 16:00