Debat:

Velfungerende gymnasier straffes af regionsrådet

Af regionsrådsmedlem(V) og speciallæge Christian Møller – Nielsen, Landsbækvej 90A, 8450 Hammel

Et flertal i regionsrådet har besluttet, at en række gymnasier inklusive Favrskov Gymnasium tvinges til at have færre elever i år 2020. Det er en virkelig en dårlig beslutning, og derfor stemte jeg imod forslaget. I politik er det jo flertallet der bestemmer, og det betyder, at Favrskov Gymnasium hermed reduceres fra 10 til 9 gymnasieklasser i år 2020.

Baggrunden for beslutningen er, at et flertal i regionsrådet ønsker at holde hånden under Aarhus Gymnasium, som reelt er på vej til at gå konkurs grundet manglende søgning af nye elever. Aarhus Gymnasium, tidligere Langkær Gymnasium, er karakteriseret ved et stort antal af unge med særlige sociale problemer, og fravælges af Aarhusborgerne.

Regionsrådets dårlige beslutning betyder, at mange velfungerende gymnasier i og uden for Aarhus skal levere elever til Aarhus Gymnasium.

Derved tvinges mellem 400 og 500 elever sandsynligvis til et andet gymnasium end deres førsteprioritet. Det udhuler borgernes ret til frit valg af gymnasium, og derfor stemte jeg imod forslaget.

Som bestyrelsesmedlem i Favrskov Gymnasium er jeg bekendt med, at gymnasiet er særdeles velfungerende. Der er en høj brugertilfredshed hos eleverne og en dygtig ledelse og lærerstab, som sammen skaber høj faglig kvalitet og fornuftig økonomi.

Favrskov Gymnasium er meget attraktiv for eleverne og skal nok klare sig fremover, men det er ærgerligt, at velfungerende gymnasier skal straffes for at redde et Aarhusgymnasium, som burde være nedlagt for to år siden.

Publiceret 30 January 2020 16:00