Billedet er et ganske godt eksempel på, hvad der sker, når håndværkerne ikke sørger for at smide restaffald i deres affaldscontainer. Det blæser væk og er her endt på en en af de byggegrunde på Hørbakken, hvor der for øjeblikket ikke bygges. Her får det lov at blive liggende, indtil næste gang blæsevejr sender det videre ud i den nærliggende, jomfruelige Himmerrigsskov.

Billedet er et ganske godt eksempel på, hvad der sker, når håndværkerne ikke sørger for at smide restaffald i deres affaldscontainer. Det blæser væk og er her endt på en en af de byggegrunde på Hørbakken, hvor der for øjeblikket ikke bygges. Her får det lov at blive liggende, indtil næste gang blæsevejr sender det videre ud i den nærliggende, jomfruelige Himmerrigsskov.

Debat:

Hvornår gik det af mode at rydde op efter sig

Byggefirmaerne og deres folk er uendelig dårlige til at rydde op efter sig. På trods af store affaldscontainere til formålet på samtlige matrikler, er det langt fra alt, der ryger heri.

Chris Sørensen, Humlehaven 26, 8382 Hinnerup

Debat Det er ikke så lidt af en udfordring at være nabo til en større byggeplads, som Hørbakken i Hinnerup må siges at være i disse uger og måneder.

30 grunde tæller udstykningen, og heraf er vel de godt 20 under byggeri.

Håndværkere er i sving fra seks morgen til sen aften og ofte også i weekenden. I snesevis af store lastbiler kører fra og til med jord, grus, beton, mursten, tagkonstruktioner, isoleringsmaterialer og al den slags, der kræves for, at det kan ende med at blive et hus og rammen om et fremtidigt familieliv.

Den type aktivitet er guld værd for samfundet, for den sætter sig spor i mange andre brancher og erhverv: hårde hvidevarer, gulve, gardiner, møbler, græsplæner osv.

Men der er et stort men, som billedet til dette indlæg illustrerer ganske godt: Byggefirmaerne og deres folk er uendelig dårlige til at rydde op efter sig. På trods af store affaldscontainere til formålet på samtlige matrikler, er det langt fra alt, der ryger heri.

Det meste, ja, men alt for meget får lov at blive liggende lige indtil næste blæsevejr, og så spredes plast, flamingo, pap mm ind i de nærliggende hække, og hvad der er værre: ud i den nærliggende natur i dette tilfælde den nyanlagte skov bag Engelbjergaard, hvor vi er en del, der har noget nær fast arbejde med at få det fjernet.

Det skorter ikke på forståelse, når man så henvender sig til murerne og tømrerne på stedet eller deres arbejdsgivere bl.a. Hybel Huse, KFS, Huscompagniet, der samstemmende lover, at hvis affaldet kommer fra dem, vil der blive taget affære.

Desværre er der ikke nogen langtidseffekt af løfterne, men man kunne ønske sig en bedre kultur på området. Problemet er for vores vedkommende løst om et halvt års tid, når det sidste Hørbakkehus formentlig står færdig, men byggekaravanen rejser videre, og tilsviningen af vores fælles rekreative områder også, hvis man ikke sørger for på den enkelte byggeplads at have en ansvarlig, der hver dag lige sikrer sig, at al emballage ikke ligger løst og dermed er overladt til blæstens forgodtbefindende.

Det kunne være så godt...

Publiceret 31 January 2020 08:00