Debat:

S-regeringen skærer i velfærden i Favrskov

Anders G. Christensen (V), Byrådsmedlem, Lyøvej 58C, 8370 Hadsten

Debat Favrskov Kommune har gennem flere år på et stærkt fagligt og sagligt niveau påvist, at den kommunale udligning rammer Favrskov helt skævt. Alligevel ændrer det ikke på, at den socialdemokratiske regering mener, at vi skal betale yderligere 40 millioner kroner til den kommunale udligning. Det betyder, at Favrskov samlet kommer til at betale ca. 200 millioner kroner årligt til udligningen. Alene de ekstra 40 millioner kroner svarer til ca. 90 stillinger i Favrskov Kommune.

Regeringens oplæg hedder 'Råd til velfærd i alle kommuner'. Jeg kan konstatere, at på trods af at Favrskov er blandt de billigste administrerede kommuner, er blandt de kommuner, der bruger færrest penge på folkeskolen og generelt ikke ligger højt på service, så burde regeringens oplæg havde heddet 'Råd til velfærd i alle kommuner undtagen Favrskov Kommune'.

Når jeg ser den socialdemokratiske regerings oplæg til udligning i Danmark, så er det påfaldende, at store kommuner med socialdemokratisk styre som Ålborg, Aarhus og ikke mindst København, stort set ikke bliver berørt af forslaget til udligning. Og de socialdemokratisk Vestegns kommuner, der ligger rundt om København, scorer den helt store gevinst, så det i fremtiden må blive til festegnens kommuner.

Regeringen siger så godt nok, at de kommuner, der skal betale til udligningen, må hæve skatten.

Det vil svare til, at når man står i supermarkedet, og kunden foran betaler 8 kr. for en liter mælk, og når det så bliver din tur, så siger ekspedienten, at da du er fra Favrskov, så skal du betale kr. 12 for mælken.

Samlet set så bærer den socialdemokratiske regerings oplæg til udligning i Danmark præg af, at de socialdemokratiske borgmestre, der råber højest, og har gode forbindelser til den socialdemokratiske top, er blevet belønnet. Det skal vi så betale prisen for i Favrskov.

Publiceret 08 February 2020 08:00