Debat:

Er du syg?

Bodil Kvistgaard Olsen, Byrådsmedlem for Enhedslisten, Houlbjergvej 10, 8870 Langå

Mange syge medborgere er medlem af facebooksiden Jobcentrets ofre, som er én af flere facebooksider, hvor syge medborgere, hjælper hinanden.

“Men hvad kan nu være så svært?” tænker du måske. Det er vel bare at møde op, sige “ja,tak”, til det de finder og gå i gang.

Men helt så enkelt er det desværre ikke. En del syge medborgere over hele landet og her i Favrskov oplever i hvert fald noget andet.

Forestil dig at du har arbejdet i mange år. På et tidspunkt rammes du af sygdom. En dag må du opgive dit arbejde og melde dig syg.

Det første stykke tid (typisk 22 uger), får du sygedagpenge. Men du er ikke rask nok til at arbejde, så du søger ressourceforløbsydelse. Imens skal du leve på kontanthjælp, så mursten, bil og anden “formue” skal omsættes til penge, inden du kan få penge. Får du ressourceforløbsydelse, må du have formue, og din ægtefælle har ikke forsørgelsespligt.

Det får du, hvis du kommer i jobafklaringsforløb (op til 2 år ad gangen) eller ressourceforløb(1 – 5 år) for at udvikle din arbejdsevne. Et socialfagligt skøn kan afgøre, at du har arbejdsevne, selvom sundhedsfagligt personale har konkluderet noget andet. Det kan være svært at forstå. Du er fattig, du føler, du har mistet magten over eget liv og du er syg. Det ved alle. Alligevel kan du godt føle, at jobcentret sætter spørgsmålstegn ved det, når de tester, om du måske kan yde lidt mere.

Det er deres arbejde, men det er svært for dig at acceptere, og det slider på dit selvværd, at du føler dig mistænkeliggjort. Enhedslisten arbejder derfor for, at socialrådgiveres arbejde ikke skal være at (arbejds)prøve dig, men at lytte og hjælpe dig på vej, for at sundhedsfaglige vurderinger bliver afgørende, og for at jobafklaring og ressourceforløb bliver et-årige.

Publiceret 17 February 2020 15:00