Eva Damsgaard

Eva Damsgaard

Debat:

Socialdemokratiet siger et og gør noget andet

Mercedes Czank (DF) og Eva Damsgaard (DF)langer ud efter, at Socialdemokratiet vil ændre i Favrskov Kommunes Mad- og Måltidspolitik

Mercedes Czank (DF) og Eva Damsgaard (DF) DF Favrskov

Debat I Socialdemokratiets valgprogram fra 2017 står der følgende i sidste punkt på det 11 sider lange valgprogram:

Aktivt medborgerskab og indflydelse

Mange beslutninger træffes bedst i tæt dialog med borgerne. Derfor er det vigtigt at have en aktiv borgerinddragelse forud for større kommunale beslutninger. For at fastholde og stimulere borgerens engagement skal der være mulighed for at blive hørt gennem deltagelse i borgermøder, høringer og i det direkte møde med politikere og administration.

Socialdemokratiet vil:

Inddrage borgerne gennem dialog med foreninger, interessegrupper, forældre- og brugerbestyrelser og lignende."

DF's kommentar til S

"Vil" er et godt, stærkt og forpligtende ord. Ser smukt ud på papiret. I virkelighedens verden vil Socialdemokratiet blot ikke efterleve det, når det kommer til eksempelvis at lytte til Ældrerådet vedrørende Mad- og Måltidspolitik!

Publiceret 25 February 2020 18:00