Debat:

Vi skal samarbejde om at få kultur ind i dagtilbud, skolen og familien

Byrådsmedlem Lone Boye (S) ser muligheder i, at Kultur- og Fritidsområdet organisatorisk er overflyttet til Børne- og Skoleområdet

Lone Boye, Byrådsmedlem (S), Klintevej 16, 8450 Hammel

Kultur- og Fritidsområdet er 1. januar 2020 organisatorisk overflyttet til Børne- og Skoleområdet.

Jeg ser i den anledning perspektiver i, at Kultur og Fritid nu skal arbejde under samme direktør som Børn og Skole. Det giver gode muligheder for at udvikle samarbejdet og dermed styrke børn og unges deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter.

Det giver desuden mulighed for at sætte særligt fokus på dannelsen af nye tværfaglige netværk og kvalificering af det lokale arbejde med børnekultur.

Vi skal udvikle kultur i: Dagtilbud, skolen og familien.

Det nye udvidede samarbejde mellem både udvalgene og forvaltningerne giver mulighed for at skabe bedre rammer for børn og unges møde med kunstens og kulturens mangfoldighed. Samarbejdet kan desuden give mulighed for at styrke de pædagogiske læreplaner, som blandt andet i dag sætter fokus på sprog, krop og bevægelse, men også kulturelle udtryksformer og værdier.

Vi politikere i de to udvalg skal opmuntre til at sætte gang i, at der bygges en bredere bro mellem: Dagtilbud, skoler, biblioteker, kulturhuse og kulturlivet. De praktiske musiske fag, som nu er prøvefag efter 8. klasse, er fra landspolitik side forsøgt styrket i Folkeskolen, men vi skal også sørge for kommunalt at give eleverne flere oplevelsestilbud.

På den måde sikres børnene en kulturel erfaring, fordi de i tide får mulighed for at lære glæden ved kunst at kende, lære at skabe og modtage kunst og lære at træffe deres egne personlige og kulturelle valg. Selv om Kultur- og Fritidsudvalget rent organisatorisk er flyttet, så mener jeg, at der også i fremtiden skal laves fællesprojekter med de øvrige områder; så som teknik og miljø, social og sundhed og arbejdsmarkedsområdet.

Det har vi allerede i dag gode erfaringer med.

Publiceret 27 February 2020 09:00