Skærmbesøg i hjemmet kan fint bruges som supplement, lyder det i læserbrevet. Arkivfoto

Skærmbesøg i hjemmet kan fint bruges som supplement, lyder det i læserbrevet. Arkivfoto

Debat:

Sundheds-IT forbedrer livskvaliteten

"Erfaringer med skærmbesøg i Holland konkluderer, at muligheden for virtuel kontakt øger borgernes trivsel og evne til at klare sig selv," lyder det i læserbrevet her

Christian Møller–Nielsen, Favrskov, regionsrådsmedlem(V) i Region Midtjylland

debat For syv år siden foreslog jeg som byrådsmedlem, at Favrskov Kommunes ældrepleje tilbød at kommunikere via en videoskærm med de ældre borgere, som også havde et ønske og et behov for daglig kortvarig kontakt.

Forslaget gav anledning til en del debat, og ofte med fokus på bekymring for overvågning fremfor fordelene for borgeren. IT-forskrækkelsen bevirkede, at der kun blev politisk flertal for at starte nogle begrænsede projekter med skærmbesøg hos de ældre.

Andre kommuner og andre lande er sidenhen gået anderledes kontant til værks, og har gennem de senere år samlet erfaringer med blandt andet skærmbesøg i hjemmet. Konklusionen er, at borgerne oplever skærmbesøg som nærværende og tryghedsskabende.

Specielt de ældres mulighed for selv at kontakte et plejecenter døgnet rundt via en skærm giver dem tryghed i dagligdagen. De ældre kan via skærmen få direkte ansigts-kontakt og samtale med en professionel, og hvis skærmbesøget ikke løser problemet, kan der naturligvis sendes hjælp til hjemmet.

Mange af kommunens meget korte besøg i borgerens hjem kan erstattes eller suppleres af gentagne opkald med direkte skærmkontakt og samtale med borgeren. Disse skærmbesøg kan for eksempel dreje sig om at vurdere den ældres aktuelle situation, eller en dialog om dagens måltider og medicinindtagelse. Skærmbesøg i hjemmet er selvfølgelig et supplement, og ikke en erstatning, for de nødvendige besøg i forbindelse med rengøring og personlig hygiejne.

De sidste års erfaringer med skærmbesøg i Holland konkluderer, at muligheden for virtuel kontakt øger borgernes trivsel og evne til at klare sig selv. I nogle byer har man valgt den ultimative løsning at udstyre næsten alle de ældre med en iPad, som kan bruges til direkte visuel kontakt til en døgnvagt i det nærmeste plejecenter.

Udviklingen i sundheds-IT eksploderer i disse år, og i Israel er der allerede udviklet mulighed for, at skærmsamtalen kan suppleres med frivillig måling af for eksempel blodtryk, hjerterytme, temperatur og blodsukker. Sundheds-IT er ikke en trussel, men et positivt tilbud til de ældre borgere, som har brug for hjælp.

Det er bevist, at IT-udviklingen på sundhedsområdet kan give de ældre bedre trivsel, mindre ensomhed og lejlighedsvis nødvendig kontrol af de ældres kroniske sygdomme. Lad os bruge de mange positive muligheder for borgerne ved sundheds-IT, frem for at lade IT-forskrækkelsen hæmme udviklingen.

Publiceret 01 March 2020 09:00