Jobcentrene skal give flere en værdig håndsrækning, mener direktør i Gigtforeningen. Arkivfoto

Jobcentrene skal give flere en værdig håndsrækning, mener direktør i Gigtforeningen. Arkivfoto

Debat:

Stop ydmygelserne i jobcentrene

"Mennesker med gigt vil gerne være selvhjulpne og selvforsørgende så længe som overhovedet muligt. Men den mulighed giver systemet dem ikke i dag," skriver direktøren for Gigtforeningen

Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen

Debat I Gigtforeningen hører vi dagligt om, hvordan beskæftigelsessystemet sender folk ud i lange og perspektivløse jobafklarings- og ressourceforløb. Borgere med gigt oplever, at deres arbejdsevne svækkes, de bliver endnu mere syge og bliver mødt med mistillid. Vurderinger og erklæringer fra læger, psykologer, socialrådgivere og andre bliver overhørt og tilsidesat.

Lad mig give et konkret eksempel fra den virkelige verden:

59-årige Lotte Graae fra Favrskov oplever, at hendes helbred blev skadet af hendes tur gennem jobcenterets mølle. Lotte, der er uddannet socialrådgiver, lider af leddegigt. Men i stedet for at hjælpe hende tilbage i et arbejde, skubbede forløbet i jobcentret hende på førtidspension.

Undervejs foreslog Lotte selv, at hun med sin uddannelse som socialrådgiver og erfaring kunne arbejde med børnesager. Forslaget blev afvist med ordene: "Vær realist!" Man mente i stedet, at hun – trods alvorlig leddegigt i sine hænder og fødder – ville være mere velegnet til et fleksjob som rengøringsassistent eller piccoline!

Jobcentret pressede også Lotte til et højere timetal, end hun kunne magte. Det ødelagde ikke kun hendes helbred, men fik store konsekvenser for både hendes fleksjob og hendes privatliv. I dag føler Lotte sig ensom og svigtet af systemet. Hun har derfor været med til at stifte en lokal gruppe med foreløbig 47 medlemmer, der alle føler sig udsat for en urimelig og ulovlig sagsbehandling af kommunen.

Giv dem dog en værdig håndsrækning

Vi hører også eksempler på, hvordan folk bliver opfordret til at melde sig ledige, selvom deres arbejdsgiver tilbyder dem et såkaldt fastholdelses-fleksjob.

Det er ganske enkelt hoved- og hjerteløst, hvad der foregår på mange jobcentre rundt omkring i landet. Kan det virkelig være rigtigt, at systemet bevidst fastholder borgere i gentagne ressourceforløb, fordi ydelsen dér er billigere end sygedagpenge, revalidering, fleksjob eller førtidspension?

Der er lige nu politiske forhandlinger om førtidspension og fleksjob med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for bordenden. Desværre er der kun lagt op til en mindre ’justering’.

Det synes vi i Gigtforeningen er rigtig ærgerligt. Vi frygter, at resultatet bliver endnu en lappeløsning på et system, der i virkeligheden trænger til et gennemgribende kvalitetsløft. At de mange, som er dybt afhængige af en velfungerende beskæftigelsesindsats fra det offentlige, igen bliver ladt i stikken.

Og det kan vi ikke være bekendt! Vi ved nemlig fra vores telefonrådgivning, at langt de fleste drømmer om hjælp til at fastholde et aktivt arbejdsliv. Mennesker med gigt vil gerne være selvhjulpne og selvforsørgende så længe som overhovedet muligt. Men den mulighed giver systemet dem ikke i dag.

Giv dem dog den værdige håndsrækning, de har brug for!

Publiceret 02 March 2020 16:00