DCIM\100MEDIA\DJI_0016.JPG

DCIM\100MEDIA\DJI_0016.JPG

Debat:

Nyt vejspor på Aarhusvej letter trafikpres – men hvad med cyklisterne?

Sofie Skammelsen, Tranevej 9, 8382 Hinnerup

Favrskov Byråd har besluttet at bruge 4 millioner kroner på en ny shunt på Aarhusvej mod E45 for at lette trafikpresset.

Jeg er som cyklist dog meget bekymret for, hvad det vil gøre ved forholdende for cyklister. På byrådsmødet d 28.01.2020 spørger Charlotte Green ind til, hvordan cykelstien er indtænkt. Krydsningen i dag er allerede farlig, og en ny shunt vil gøre krydsningen endnu mere usikker.

Som cyklist holder man stille tre steder ved rundkørslen og skal orientere sig og håbe på, at der er en bilist, der lader én krydse. Den nuværende løsning er udelukkende acceptabel fordi bilisterne er nede i fart. Ved en shunt, hvor bilerne kommer i høj fart, er det en helt anden sag. Både Anders G. Christensen og Nils Borring deler Charlotte Greens bekymring, men negligerer tydeligvis problemet, når de forklarer, at der tiltænkes at lave hajtænder og 90 graders sving på cykelstien.

Det løser efter min mening ikke problemet. Det er bilerne og ikke cyklerne, der skal ned i fart. Jeg kender ikke til tankerne bag projektet og dets løsninger, men jeg undrer mig over, at der kun bruges penge på at optimere forholdende for bilisterne.

Ønsket ville være, at der blev etableret en tunnel eller alternativ krydsning for cyklister inden rundkørslen. Man kunne eksempelvis lave signalregulering i krydset ved Aarhusvej/Beta med dobbeltrettet cykelsti i strækningen ned til den nuværende dobbeltrettede cykelsti.

Dette ville også tilgodese de bilister og fragtbiler, der skal til og fra industriområdet via Beta.

Et alternativ kunne være at lade cyklister krydse i den nuværende signalregulering ved Aarhusvej/Alfa/Engdalsvej Øst.

Jeg håber, byrådet og de udvalg, der træffer beslutninger i projektet vil tænke sig om en ekstra gang og ikke endnu engang lave en løsning, der kun tilgodeser bilisterne. Det bør også være rart og sikkert at færdes som cyklist!

Publiceret 05 March 2020 08:00