S i Favrskov:

Vi kan ikke anbefale fortsat anvendelse af de nationale tests i folkeskolen

Isabell Friis Madsen (S) Næstformand i Børne - og Skoleudvalget i Favrskov Kommune, Hjaltesvej 31, 8370 Hadsten

Debat Der har igennem længere tid været stor opmærksomhed omkring de nationale tests, der anvendes til at vurdere elevernes faglige niveau i folkeskolen.

Det har vist sig, at der er store problemer med kvaliteten af testsne i forhold til, at resultaterne ikke er pålidelige i forhold til den enkelte elevs faglige niveau.

Derfor har man på Christiansborg lavet en aftale, som gør testen frivillig for 80 procent af folkeskolerne i Danmark. De sidste 20 procent skal fortsat udføre prøverne, da der her er tale om de skoler, der har haft de laveste karaktergennemsnit.

Afgørelsen om, hvorvidt den enkelte skole vil anvende testene i den periode, hvor det er frivilligt, ligger hos den enkelte skoleleder.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Favrskov Kommune finder det uhensigtsmæssigt, hvis eleverne skal udføre nationale tests, når man ved, at kvaliteten af testene er for dårlig. For den enkelte elev kan en testsituation være forbundet med et stort pres og utryghed.

Det mener vi ikke at eleverne skal udsættes for, når testresultatet ikke kan bidrage og give værdi til den enkelte elevs videre faglige udvikling. Vores anbefaling er derfor, at skolelederne i Favrskov ikke fortsætter anvendelsen af testene, i den periode, hvor det er frivilligt.

Publiceret 06 March 2020 15:00