Debat:

Inklusion må ikke være en fordækt spareøvelse

Søren Frandsen (SF) byrådsmedlem, Vestervej 6, 8382 Hinnerup

På seneste byrådsmøde vedtog byrådet ”Plan og principper for styrkede inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler”.

Flotte ord og fine intentioner om øget inklusion og skabelse af inkluderende fællesskaber. Teksten indeholder en tilsyneladende helt oprigtig bekymring for de sårbare børn, der ekskluderes fra de almindelige fællesskaber i deres nærmiljø.

Inkluderende fællesskaber – det lyder da besnærende. På den anden side, så er økonomien på specialområdet presset. Vi mangler 7 mio.kr. på specialområdet.

Jeg har vanskeligt ved at se, at det er muligt at indfri de store ambitioner om inklusion og inkluderende fællesskaber, når de bliver ledsaget af besparelser – og ikke yderlige ressourcer til videreuddannelse, kompetenceløft og indretning af egnede lokaler og faciliteter.

Inklusion med et ensrettet økonomisk fokus betyder, børn vil blive tvunget ind i tilbud og rammer, som ikke passer til barnets behov. Konklusionen vil være mistrivsel og skolevægring. Så vil eksklusionen være komplet.

Forhåbentlig bliver SFs bekymringer gjort til skamme, og SF vil i hvert fald arbejde for, at inklusionen bliver på børnenes præmisser og i dialog med lærerne. Det skal ikke blive til økonomisk kassetænkning.

Publiceret 09 March 2020 17:00