Birgit Liin (V)

Birgit Liin (V)

Debat:

Skolerne beslutter selv brug af nationale tests

Birgit Liin Medlem af Favrskov Byråd (V) Formand for Børne- og Skoleudvalget

debat 14. april træder en ny lov sandsynligvis i kraft. Den betyder, at skolelederen på en folkeskole kan beslutte, at de nationale tests ikke skal gennemføres i dette skoleår. Nogle skoler vil dog ikke kunne beslutte selv. Det gælder de 20 procent fagligt svageste skoler i landet, og det gælder klasser, der udtrækkes ved stikprøver.

Isabell Friis Madsen (S) skriver nu i et debatindlæg, at Socialdemokratiet anbefaler skolelederne at droppe de nationale tests - uden at tale med skolebestyrelsen først. Socialdemokratiet griber dermed ind i skolelederens ledelsesret og negligerer lovens intention. Faktisk sætter Socialdemokratiet sig også over Børne- og Skoleudvalget i Favrskov, der tidligere har besluttet, at forældre og medarbejdere via skolebestyrelserne skal involveres i brugen af test.

I forbindelse med en tidligere høring om frivillige tests stod det klart, at ikke alle skoler ønskede at droppe de frivillige nationale tests. Ønsker blot én skole fortsat at bruge nationale tests som redskab - med de begrænsninger der måtte være i det - skal man fra politisk side være meget varsom med at vide bedre end skolen selv.

I Venstre er vi ikke så meget for bedrevidenhed. Vi opfordrer derfor skolelederne til at træffe beslutningen om, hvorvidt nationale tests skal gennemføres i indeværende skoleår, i samråd med skolebestyrelserne og ud fra et fagligt skøn. Kommer skolelederen derefter frem til, at det er mest hensigtsmæssigt at droppe de nationale tests, bakker vi op om det. Men beslutningen skal ligge på skolen og ikke i byrådet.

Vi er samtidig kede af, at Socialdemokratiet åbner debatten i medierne frem for i udvalget. Det skaber tvivl om, hvorvidt Socialdemokratiet står ved en tidligere beslutning om, at skolerne selv bestemmer, hvilke frivillige tests der skal gennemføres.

Publiceret 11 March 2020 16:25