Debat:

Kæmpe ros til offentlige ansatte

I Favrskov oplever vi, at det kribler i politiske establishment i forhold til at mene noget. Ingen sag er for lille til at få et politisk ord med på vejen. Det er nok lige tidligt nok at lave politisk spin, når det stadigt er uvist, hvor store de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser bliver af corona-krisen.

Søren Frandsen (SF) byrådsmedlem, Vestervej 6, 8382 Hinnerup

Debat Corona-virussen er over os og påvirker alles hverdag. Den skaber usikkerhed og vi bekymrer os om, hvad fremtiden vil bringe.

Både lokalt og nationalt er krisen blevet håndteret af et kriseberedskab. Nationalt af regeringen og lokalt af direktørerne i Favrskov kommune og borgmesteren.

Vores lokale handlerum har været begrænset. Beslutningerne fra centralt hold er sket fra time til time med en meget kort frist til at omstille sig. Dertil kommer nærmest daglige instrukser og vejledninger, der minutiøst beskriver, hvorledes kommunen skal agere og indrette sig. Indtil videre har dette været en udmærket krisestyring. Det har været nødvendigt med en agil og beslutningskompetent styregruppe til at kunne træffe beslutninger med samme hastighed, som corono-krisen har udviklet sig. SF mener dog, at genåbningen af samfundet skal foregå med respekt for de demokratiske principper. Der er tid til at drøfte og diskutere de forskellige muligheder, da genåbningen (forhåbentlig) er en langsigtet plan. Ingen grund til hastværk.

I Favrskov oplever vi, at det kribler i politiske establishment i forhold til at mene noget. Ingen sag er for lille til at få et politisk ord med på vejen. Det er nok lige tidligt nok at lave politisk spin, når det stadigt er uvist, hvor store de sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser bliver af corona-krisen.

Dertil kommer, at vores hænder er bundet fra centralt hold.

De offentlige ansatte kæmper en brav kamp for at omstille sig til en ny virkelighed med nye krav og rammer. Kæmpe ros til dem. Deres tid er bedre brugt på at få tingene til at fungere end på at skulle dagligt referere og kontrolleres af politikere.

Publiceret 13 April 2020 14:00