Birgit Liin (V)

Birgit Liin (V)

Debat:

Venstre vil have en mere fleksibel mulighed for pasning

Venstre foreslår på byrådsmødet 28. april, at der bliver indført en ordning, som skal tilgodese forældrenes behov for mere fleksible muligheder for pasning

Af Birgit Liin, medlem af Favrskov Byråd og borgmesterkandidat for Venstre, formand for Børne- og Skoleudvalget

Debat Venstre i Favrskov mener, at forældre under Corona-krisen skal have friere rammer til at indrette pasningen af deres børn i de kommunale institutioner. Børneforældre skal betale for det, de får og ikke mere.

Derfor foreslår Venstre på byrådsmødet 28. april, at der fra 1. maj bliver indført en ordning, som skal tilgodese forældrenes behov for mere fleksible muligheder for pasning i de kommunale dagtilbud, som er dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

Desuden forslår Venstre, at der også bliver større fleksibilitet i SFO’er og klubber, så børnene kan blive meldt ud straks og ikke med en måneds varsel.

For os er det en mærkesag, at forældrene har frihed og fleksibilitet til at vælge selv, og vi ser helst, at vi får indført deltidspasning i alle de kommunale dagtilbud. Derfor fremsætter vi forslaget nu, fordi behovet er blevet mere tydeligt i den aktuelle situation med covid-19.

Vi tror på, at det vil give størst mulig fokus på sikkerhed og tryghed for alle. Ifølge de første tal var det kun omkring halvdelen af børnene, der var mødt frem efter genåbningen den 16. april. Billedet er det samme i resten af landet. Kapaciteten kan blive presset, hvis alle børn møder ind, og det vil vi gerne undgå.

Vi mener ikke, at forældre skal betale for noget, de ikke bruger, og derfor vil vi gerne give bedre midlertidige muligheder for orlov og udmeldelse.

I Favrskov Kommune er der i forvejen en orlovsordning, hvor forældrene med én måneds varsel kan få betalingsfri orlov i mindst en måned og samtidig beholde pladsen i det aktuelle dagtilbud. Denne orlovsordning vil vi gerne gøre mere fleksibel, så varslet bortfalder, og orloven får virkning straks. Samtidig vil vi gerne gøre mindsteorlovsperioden kortere til kun 14 dage, så orloven kan komme flere til gode, siger Birgit Liin.

Venstre foreslår, at de fleksible løsninger foreløbig skal gælde frem til udgangen af august, og den kommunale ekstraudgift skal hentes i kassebeholdningen. Tilbuddet om deltidspasning (30 timer pr. uge) skal dog være et permanent tilbud.

Publiceret 27 April 2020 15:00