Genrefoto

Genrefoto

Debat:

Det danske velfærdssamfund har vist sin styrke

I Danmark har vi en høj grad af tillid til hinanden og, som man kan se, også en stærk ansvarsfølelse for hinanden. Vi har været gode til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger under coronakrisen, mener Iben Sønderup i dette læserbrev

Iben Sønderup, Folketingskandidat for Socialdemokratiet i Randers, Havevej 9, Langå

debat Det danske velfærdssamfund har altid været genstand for debat. Medens nogle mener at velfærdssamfundet skal styrkes, mener andre at velfærdssamfundet i Danmark gør de svage endnu svagere. Men det stærke velfærdssamfund, der er blevet opbygget i Danmark, har netop vist sin styrke ved at hjælpe nogle af dem, der har haft allermest brug for det under coronakrisen - nemlig de ensomme og de udsatte. Sidste weekend afsatte Folketingets partier 215 mio. kroner til udsatte. Pengene skal blandt andet hjælpe børn i misbrugsfamilier og borgere med handicap, som lever isoleret.

Mens antallet af bekræftede smittede af Covid-19 i Danmark og resten af verden steg tilbage i starten af marts måned, og WHO erklærede spredningen af corona-virussen for en pandemi, steg forventningerne til velfærdssamfundet i Danmark endnu mere. Efterspørgslen på effektivitet fra blandt andet læger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og -assistenter blev lige pludselig meget stor, da man omlagde store dele af sundhedssektoren for at gøre klar til et stort antal patienter med Covid-19. En supertanker – vores sundhedsvæsen – lagde kursen om.

Jeg er i det hele taget imponeret over den måde, hvorpå alle i Danmark har stået sammen og taget opgaven på sig: sundhedspersonalet, de unge under uddannelse, skolebørnene, lærerne, familierne, erhvervslivet, restaurationsbranchen, tandlægerne, fysioterapeuterne, frisørerne og alle de andre små erhvervsdrivende, hele kulturlivet – alle har fulgt retningslinjer og anbefalinger. Og vores sundhedspersonale har stået i frontlinjen hele vejen igennem uden at kny, selv om de har været nødt til at udsætte sig selv for smittefare.

Det samme gælder de pædagoger, der har varetaget nødpasning for børn af de forældre, der varetager kritiske funktioner. De ældre er der blevet taget hånd om på landets plejehjem, hvor der også har været et stort behov for ekstra nærvær og opmærksomhed.

Derudover synes jeg også, det er bemærkelsesværdigt at nævne, at Danmark stadigvæk er i stand til at holde hånden under erhvervslivet med de forskellige hjælpepakker, regeringen har udarbejdet. Dette er med til at sikre en fremtid efter Covid-19 og det bedst mulige udgangspunkt for virksomhederne og lønmodtagerne, omstændighederne taget i betragtning.

I Danmark har vi en høj grad af tillid til hinanden og, som man kan se, også en stærk ansvarsfølelse for hinanden. Vi har været gode til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger under coronakrisen. Derfor har det i Danmark ikke været nødvendigt at lave udgangsforbud, som man har set det i andre lande. Og alligevel har vi fået bremset epidemien i opløbet, takket være borgernes ansvarlighed og en handlekraftig regering.

Jeg vil gerne i dag rose de andre partier i Folketinget for det samarbejde, der har været, i denne svære tid.

Velfærdssamfundet har vist sin styrke i denne helt ekstraordinære situation. Det kan der ikke herske nogen tvivl om.

Publiceret 01 May 2020 14:00