Isabell Friis Madsen. Pressefoto

Isabell Friis Madsen. Pressefoto

Debat:

Fællesskabet må stå først

DEBAT "Covid-19 har sat sit præg på vores hverdag – først en nedlukning af store dele af samfundet og nu heldigvis også en gradvis genåbning, hvor mange børn i skoler og dagtilbud er startet igen. Venstre har i lyset af Covid-19 situationen fremlagt forslag om en række forandringer på dagtilbuds- og fritidsområdet, "for ingen skal betale for mere end hvad de benytter sig af, og det skal sikre fokus på sikkerhed og tryghed", forlyder det.

Derfor ønsker man at indføre en permanent deltidsordning og fra 1. maj til 1. september også mulighed for at tage orlov eller udmeldelse fra sin plads fra dags dato. Forslagene skal finansieres af kommunekassen – og det er fuldstændig uvist, hvad Venstres forslag vil koste.

I den socialdemokratiske gruppe er vi af den opfattelse, at kommunens forvaltning, ledere og medarbejdere hver dag gør en KÆMPE indsats! Takket være dem er genåbningen i Favrskov gået godt. Med udvist tillid og tryghed fra forældrene om at retningslinjerne overholdes, er børnene startet op igen. Den tillid og tryghed til håndteringen af situationen har vi også i Socialdemokratiet. Vi har i Favrskov gode fysiske rammer og et løsningsorienteret og ansvarligt personale der gør, at vi aktuelt ikke har problemer med at tage forsvarligt vare på de børn, der skal passes. Vi mener derfor ikke, at der lige nu er et behov for ufinansierede særordninger, ved at fritage forældre for betaling for pladser, som de har til rådighed.

Generelt mener vi, at Covid-19 situationen er for alvorlig til, at den skal anvendes til at løfte partipolitiske forslag frem. Hvis byrådet skal drøfte deltidsplads må det ind i den sædvanlige politiske proces og belyses, så vi kender præmisserne for en eventuel fremtidig beslutning.

Samfundet bruger lige nu store økonomiske summer på at understøtte borgere og virksomheder, så hjulene kan komme i gang, og så den enkelte har et arbejde at vende tilbage til.

Lige nu er første fase af genåbningen gældende frem til 10. maj. Derfor kan også Venstres tidsperspektiv i forslaget undre, vi finder det økonomisk uansvarligt at lade en ordning, vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af, løbe frem til 1. september, når vi må forvente at den kommunale økonomi går trange tider i møde. Der er nok lige nu forældre, der betaler til en plads, som de vælger ikke at benytte. Lad det være et bidrag til det samfundssind vi alle må yde for, at vi som et fællesskab kan komme godt ud på den anden side, og bevare et godt afsæt for den videre udvikling af vores dagtilbud i Favrskov."

Publiceret 02 May 2020 06:00