Debat:

Nu sker der noget - også i Hinnerup

Erling Kvist Andersen, Fredensgade 11 B, Hinnerup, formand for Planudvalget (S)

debat De seneste år har jeg som formand for Planudvalget i Favrskov Kommune fået mange henvendelser fra borgere, der ønsker sig flere centralt beliggende lejligheder i kommunens større byer. Mange har boet i et dejligt parcelhus i mange år, men har nået en alder, hvor man gerne vil flytte til en lejlighed uden stor have. Det er vigtigt at blive boende i det lokalsamfund, hvor man har sin omgangskreds og daglige aktiviteter, så derfor er der efterspørgsel på at kunne bo tæt på midtbyen med butikker og kollektiv trafik.

I Hadsten og Hammel er der flere projekter i gang, men i Hinnerup er der nu gået nogle år siden byrådet vedtog en midtbyplan med en række muligheder for nyt højere og tættere byggeri.

NU sker der noget konkret, og Planudvalget har netop behandlet en lokalplan, som i første omgang kan sikre 30-35 nye lejligheder centralt i Hinnerup langs Ådalsvej og Fredensgade. Der er lagt op til et byggeri tæt på de grønne områder og med spændende fælles faciliteter, f.eks. gæsteværelser og fælles værksted. Desuden skal der indrettes fælles taghaver med udsigt over engen, skoven og Lilleåen.

Lokalplanen giver også mulighed for en senere etape langs Østergade og Fredensgade med flere lejligheder.

Der arbejdes naturligvis også stadig med at få lavet ny bebyggelse i området, hvor den gamle kro lå, så der snarest bliver endnu flere muligheder for at finde en centralt beliggende lejlighed.

Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at det bliver lejligheder med en husleje på et rimeligt niveau, så vi har løbende arbejdet for, at der i kommunens budget er afsat penge til grundkapitalindskud, så det kommende byggeri kan blive opført som almene boliger.

Flere borgere bosat i midtbyen giver også bedre muligheder for cafeer, restauranter og butikker, så af mange årsager glæder jeg mig til at se den nye udvikling i Hinnerup midtby.

Publiceret 12 May 2020 16:00