Kai Høstrup. Pressefoto

Kai Høstrup. Pressefoto

Debat: Rene arbejdspladser giver mindre sygdom hos personalet i institutionerne

"Jeg så gerne besparelserne på sygefraværet blev brugt på at holde kommunens bygninger rene og pæne, så risikoen for smitte kunne nedbringes," skriver Kai Høstrup blandt andet

Kai Høstrup, formand 3F Søhøjlandet og byrådsmedlem S Skanderborg

DEBAT Ansatte i det offentlige har gennem længere tid haft gennemsnitlig flere sygedage end ansatte i den private sektor, men det har Corona og grundig rengøring ændret markant.

Det opløftende er, at sygefraværet hos flere offentlige arbejdspladser under corona og den rolige opstart, er faldet markant. Alle bygninger i den offentlige sektor har været gemmen en grundig ekstra rengøring, og der er normeret op, for at holde standarten.

Kan man så udlede en rød tråd i denne udvikling?

Tidligere var den væsentligste forklaring på, at de kommunalt ansatte lærere, pædagoger, hjemmehjælpere og plejepersonale havde et højere sygefravær, at de er tættest på borgerne og mere udsat for smitte.

Men kunne det tænkes at manglende fokus på rengøring og arbejdsmiljø, kunne være årsagen til flere sygedage i den offentlige sektor og kunne det tænkes, at børn og ældres influenza og forkølelse kommer af den manglende rengøring?

Der er et stort potentiale i at få nedbragt sygefraværet i den offentlige sektor. Rapporter viser at en reduktion af sygefraværet i den offentlige sektor med gennemsnitlig en dag på landsplan, vil frigøre ressourcer i den offentlige sektor som følge af færre udgifter til vikarer og overarbejde – svarende til 400 millioner kroner.

Det ses desværre ofte at rengøringen er et af de steder, der først igen og igen bliver skåret på, når der skal spares i kommunerne. Rengøringsstandarterne er langt fra hvad de var for 10 år siden, og timerne til rengøring på skoler, plejehjem, administration og dagintuitioner er mindst halveret siden starten på 20'erne

Jeg så gerne besparelserne på sygefraværet blev brugt på at holde kommunens bygninger rene og pæne, så risikoen for smitte kunne nedbringes.

Der kan kun være en win-win for kommunens økonomi.

Publiceret 13 May 2020 13:00