Debat:

SF støtter et trinbræt i Laurbjerg

Søren Frandsen, byrådsmedlem (SF), Vestervej 6, 8382 Hinnerup

Debat SF støtter et trinbræt i Laurbjerg. Men det skal være inde for de eksisterende økonomiske rammer – og ikke koste varme hænder og borgernær velfærd.

SF-Favrskov støtter et trinbræt i Laurbjerg. Det har vi gjort i hele forløbet – og det gør vi fortsat.

Vi var meget tilfredse med den oprindelige fordeling af udgifterne med ¼ kommunalt finansieret og ¾ statslig finansiering.

Den statslige finansiering forsvandt og dermed også ¾ af finansieringen.SF i Favrskov har ved flere lejligheder givet udtryk for, at vi gerne vil indgå i dialog omkring mulighederne for finansiering – men det skal være inde for de eksisterende rammer af det eksisterende budget.

Trinbrættet skal ikke koste varme hænder og borgernær velfærd – og en eventuel prioritering af et trinbræt i Laurbjerg vil kunne betyde, at andre anlægsprojekter skulle udskydes eller helt droppes.

Det var ikke godt nok for Birgit Liin og Venstre. 100% kommunal finansiering af trinbrættet uanset udgifterne – og alle som tøver eller stiller spørgsmål er urene farisæere, som ikke støtter trinbrættet i Laurbjerg.

Mulighederne for et trinbræt i Laurbjerg er fortsat til stede, og SF-Favrskov støtter fortsat et trinbræt i Laurbjerg, men støtten er ikke betingelsesløst. Etableringen af trinbrættet i Laurbjerg skal ikke være på bekostning af den borgernær velfærd og varme hænder.

Publiceret 19 May 2020 09:00