Erling Kvist Andersen. Pressefoto

Erling Kvist Andersen. Pressefoto

Debat om byggeri i Hinnerup: Det er ikke alt, der skal bevares, bare fordi det er gammelt

"Det er min forventning og klare ønske, at der skal bygges noget spændende kvalitetsbyggeri (...). At andre tidligere har lavet uheldige byggerier, skal vel ikke hindre, at byen udvikler sig," skriver formanden for Planudvalget

Erling Kvist Andersen (A), formand for Planudvalget

DEBAT Kære Chris. Jeg vil gerne kommentere noget at det, som du skriver i dit læserbrev om muligt nyt byggeri i Hinnerup.

Du skriver, at der skal bygges "bevidstløs etagebyggeri" og der skal "afvikles en række kønne huse". Det er min forventning og klare ønske, at der skal bygges noget spændende kvalitetsbyggeri og jeg medgiver, at det ikke altid er lykkedes i fortiden, men at andre tidligere har lavet uheldige byggerier, skal vel ikke hindre, at byen udvikler sig. I området ved Ådalsvej er der inden for de seneste år bygget ny Sognegård, som også gav modstand i planlægningsfasen, men nu tror jeg, at de fleste synes, at der er fundet en fin løsning, som er blevet en naturlig del af byen.

Det er ikke alt, der skal bevares, bare fordi det er gammelt. De tre huse mod Ådalsvej, som der aktuelt planlægges nedrevet er efter min mening ikke særligt bevaringsværdige i forhold til byens historie, som jeg er enig i, at vi i fællesskab skal værne om. Hvis de fjernes, så bliver der meget bedre oversigtsforhold ved den lille rundkørsel, som det nu er meget ubehageligt at køre ind i fra Fredensgade. Desuden bliver der mulighed for at cykelstien fra Ådalsvej kan videreføres, så sikkerheden for cyklisterne også kan forbedres.

Først og fremmest drejer planerne sig dog om at give flere bomuligheder for vores borgere. Det er ikke alle, som kan eller vil bo i et parcelhus. Det kan være, fordi man er blevet ældre og ønsker sig en mindre bolig uden at skulle passe haven, eller fordi man er blevet alene med eller uden børn. Det kan også være unge familier, som endnu ikke er klar til at købe deres egen bolig. Så jeg er overbevist om, at der vil blive stor efterspørgsel efter centralt beliggende almene lejligheder med mange fælles faciliteter.

Som politiker har jeg hørt ønsket om centralt beliggende ældrevenlige boliger fra mange borgere. Det er blandt andet baggrund for, at det har været vigtigt for Socialdemokratiet at få afsat penge til grundkapitalindskud, så det er muligt at realisere alment boligbyggeri.

Forslaget til lokalplan for området ved Ådalsvej og Fredensgade kommer nu til høring inden noget besluttes endeligt, og i den proces har alle mulighed for at komme med høringssvar – både kritiske, konstruktive og positive modtages med glæde.

Du nævner nogle alternative byggesteder i byen og et forslag om at gentænke hele midtbyområdet. Det og det aktuelle forslag vil jeg gerne drøfte med dig, så du er velkommen til at kontakte mig, så kan vi sammen tage en rundtur i byen og drøfte alle mulighederne.

Publiceret 28 May 2020 08:00