Simon Buus Olsen (V). Arkivfoto

Simon Buus Olsen (V). Arkivfoto

Debat: Giv foreningslivet en hjælpende hånd i corona-krisen

"Der bliver lavet hjælpepakker til næsten enhver afkrog af samfundets interesser, hvilket kun er slet og ret på sin plads og helt i orden. Men et område er meget undervurderet i min optik – det frivillige foreningsliv," skriver Simon Buus Olsen

Simon Buus Olsen, KV-Kandidat for Venstre og slags- og eventansvarlig i Hadsten HåndboldBøgehaven 8370 Hadsten

DEBAT Corona-krisen er over samfundet, det koster arbejdspladser, det koster millioner, ja milliarder af kroner.

Der bliver lavet hjælpepakker til næsten enhver afkrog af samfundets interesser, hvilket kun er slet og ret på sin plads og helt i orden. Men et område er meget undervurderet i min optik – det frivillige foreningsliv.

Kulturministeriet har i samarbejde med DIF og DGI lavet en pulje på 44 millioner kroner som skal uddeles på samme måde som via deres normale foreningspulje, dog i denne henseende med et aftryk i de udfordringer den enkelte forening har på baggrund af Corona-krisen.

Problemet opstår i, at der er blevet søgt om 258.000.000 kr. via de næsten 3.000 ansøgninger, altså næsten seks gange så meget som puljen indeholder.

Deles puljen på 44 millioner kroner ud blandt de 2.966 ansøgninger på helt lige og solidariske vilkår vil det betyde i runde tal 15.000 kr. per forening.

'Mørketal' er et ord, som er blevet brugt meget i denne tid, og lad mig blot konstatere, at der også gemmer sig et mørketal, der slet ikke er regnet ind i de ovenstående tal.

Min egen forening har valgt ikke at ansøge, da vi nok skal klare os, ligesom jeg ved, andre lokale foreninger også har valgt i denne periode. Andre har nok større behov end os, har flere tænkt.

Det vil sige tallet kan være meget, meget højere. Vi tabte for eksempel 50.000 kr. på en aflyst Comedy Night, som ikke står noteret nogen steder lige nu. Tal fra andre steder kan være i samme størrelsesorden, men ikke opgjort i den samlede sum.

Herudover har jeg kendskab til en forening i Østjylland, som taber 2.000.000 kr. på baggrund af, at SmukFest er aflyst. Men DGI/DIF hjælpepuljen udbetaler maksimalt 300.000 til en forening. Det vil sige her mangler også 1.700.000 kr. i den samlede sum for foreningernes tab på corona.

Mørketallet er altså meget større, end de 258.000.000 antyder.

Jeg ved, at DGI/DIF kæmper videre for yderligere hjælp til foreningslivet via dialog med Kulturministeriet. Men vi kan også gøre noget lokalt i Favrskov Kommune for at understøtte foreningslivet i de kommende år. Vi kan hæve medlemstilskuddet midlertidigt for 2021 og 2022, så vi kan hjælpe foreningerne med de udfordringer, de kommer til at stå overfor i de kommende år som efterslæb på Corona-krisen.

I budget 2020-2023 er der afsat 3.324.000 millioner kroner til medlemstilskud. Vi kunne hæve den pulje til knap 5.000.000 kr.

Det vil umiddelbart, uden jeg kender de helt eksakte tal, betyde, at en forening med 300 medlemmer under 25 år vil modtage omkring 30.000 kr. ekstra om året i 2021 og 2022.

Det kan ikke redde alting, men det kan være med til at kæmpe mod alt for store besparelser i de enkelte foreninger, som i sidste ende vil gå ud over udvikling og oplevelser til vores børn og unge.

Det går ud over vores frivillige ildsjæle, som frem for at skabe nye initiativer og skabe udvikling for vores unge mennesker i stedet skal spare ind til benet. Det kan betyde kontingentstigninger, hvilket kan udelukke nogen familier fra at sende deres børn afsted til en idræt eller lignende aktiviteter i fritiden, hvor de bliver en del af et fællesskab og udvikler sig som mennesker.

Hvis ikke det kan lade sig gøre, kunne man som minimum garantere medlemstilskud i 2021, ud fra 2020-tallene. Foreningslivet vil formentligt opleve et større fald i medlemmer, og for at skabe en blødere overgang økonomisk til en ny virkelighed kan vi som minimum give en vished om, hvor man står økonomisk for 2021 allerede nu.

Foreningslivet er vores 'glemte guld' her i corona-tiden – men vi må ikke glemme dem, der bruge deres frivillige tid til vores børn og unges bedste.

Publiceret 30 May 2020 06:00