Debat:

Telefonen er opfundet, Charlotte Green

Af Simon Buus Olsen, Medlem af Venstre i Favrskov, Bøgehaven 8370 Hadsten

Charlotte Green sammenfattede et modsvar til Gert Jensens indlæg om at bakke op om foreningslivet, med titlen ”Hvad er det du ønsker, Gert Jensen”.

Hun ridser kort op hvad kommunen har gjort i forbindelse med Corona-nedlukningen af foreningslivet, med store økonomiske virkninger til følge, såsom garanti for timetilskud til selvejende institutioner og fremrykning af medlemstilskud (som i øvrigt var et forslag fra netop i hvert fald en forening).

Men hun skriver bl.a. også: ”Faktisk har jeg ikke fået konkrete henvendelser fra foreninger om yderligere behov.”

Her er min første indskydelse: ”Jamen kom op af sofaen så Charlotte, og tag ud og opsøg foreningerne der hvor de frivillige er”.

Jeg finder det en smule upassende og en anelse småarrogant, at hun opfatter problemerne som løst, fordi ingen lige har henvendt sig. Måske har ingen henvendt sig, fordi man nu står med en ekstra byrde grundet restriktioner i forbindelse med træninger? Altså man har travlt nok med at finde og hoved og hale i retningslinjer som i en periode blev ændret fra time til time.

Jeg vil tro Charlotte vil finde ud af, at uvisheden for foreningerne faktisk er værre end de konsekvenser der måtte være af Corona-krisen. Man ved jo faktisk ikke, hvor vi står henne om et år, og det er for dem jeg snakker med, langt værre end de konsekvenser der måtte komme til den tid.

F.eks. spår Dansk Svømmeunion et stort medlemsfald, efter de siden 2008 har fået over 70.000 nye medlemmer. Men deres største bekymring er, hvornår de faktisk får lov at åbne igen. Hvis de fik lov at åbne, så ville de også nemmere kunne agere herpå.

Jeg er helt klar over, at Charlotte ikke kan se ud i fremtiden og give foreningslivet de svar, men hun kunne opsøge foreningerne, for så ville hun få nogle svar på de spørgsmål hun åbenbart får, når en foreningsleder som Gert Jensen fra HSK Fodbold, ønsker mere fokus på foreningslivet.

Det kræver ikke en titel som økonomisk vismand at regne ud at når der kommer 2.966 ansøgninger til DGI/DIF Corona-puljen, for samlet 258.000.000 kr. og puljen kun er på 44.000.000 kr., så er der et problem.

Lur mig, om ikke også foreningslivet i Favrskov er iblandt de ansøgere DGI/DIF har modtaget. Her synes jeg godt man kan fremtone en anelse mere human og ydmyg overfor foreningslivet, end ”Jeg har ikke modtaget nogen forespørgsler, så er problemet der nok ikke”.

Det er jo lidt som når børn er bange og de tager hænderne op for øjnene, for så kan de ikke se det de er bange for.

Forskellige muligheder

Hvis Charlotte har brug for inspiration til hvad kommunen kan gøre, kommer her nogle forslag, som hun kan vælge og vrage i – hun er helt sikkert mere inde i hvad der er muligt, end jeg er.

Lav en overbliksanalyse, som andre kommuner gør

Dette kunne netop give Charlotte og byrådet et overblik over hvordan det står til i Favrskov, så man slipper for at hører på mine 258.000.000 kr. vs. 44.000.000 kr.

Det vil kunne give et indblik i medlemstilbagegang, tabt indtjening fra sponsorer, tabt indtjening fra events og lignende.

Jeg har fuld forståelse for, at man som kommune ikke kan dække tabt indtjening fra events, men i Silkeborg har de oprettet en pulje på 1 million kroner til Kulturboost, så noget kunne man jo finde inspiration i.

Sammenfat liste over fonde med Corona-hjælpepuljer

Rigtig mange fonde har oprettet en Corona-nødhjælpspulje. Aura f.eks.

Sammenfat en liste af disse og byd ind til foreningerne hermed. Dette gjorde man f.eks. i Odense Kommune, hvor man på deres hjemmeside, havde lavet en kort liste og information hertil, som foreningerne kunne gøre brug af.

Fjern unødigt bureaukrati/ventetid og skærp sagsbehandlingstiderne

De historier jeg hører rundt omkring i kommunen, fra forskellige foreninger, giver mig desværre en trist formodning om, at det ikke bliver lettere at finde frivillige foreningsledere med drive og initiativ fremadrettet.

Alt for mange historier om hvordan man bliver en boksebold mellem forskellige forvaltninger, når man som frivillig foreningsleder, tager fri fra arbejde ofte for at mødes med forvaltninger på kryds og tværs, og der i øvrigt sjældent er fleksibilitet til at kunne mødes efter kl. 16.00.

Jeg hører historier om at foreningsledere som Gert Jensen, HSK Fodbold, Lars Olsen i Hadbjerg, Kjeld Eskildsen i Søften og Magnus Nielsen i Hinnerup, skal rykke forvaltningen 3-4 gange, før der sker noget ift. banerenovering eller gennemgang heraf.

Vi lukkede ned 11/3 og først i midten/slutningen af april begynder man at renovere visse baner. Hvorfor gik man ikke i gang 12/3?

Igen og igen skal jeg høre foreningsledere klage over sagsbehandlingstider, som hæver priserne på deres anlægsprojekt, som de er medfinansierende på, og derfor skal de pludselig finde flere midler end først antaget? Fordi kommunen har nølet.

I Hadbjerg er man ved at sylte et projekt fra kommunal side, hvor skole, idrætsforening og kirke i smuk forening er gået sammen om en udvidelse af Høst Hallen. Men kommunalt bureaukrati kan risikere at sætte en stopper for det ellers fantastiske projekt.

Ovenstående er ikke bare fordi der er Corona, det er helt generelt, men Corona giver til gengæld en kærkommen lejlighed til at tage et opgør hermed, for at hjælpe de frivillige foreningsledere.

Brug markedsføringsmidler på at hjælpe foreningerne

Jeg er ikke jurist eller bureaukrat, så jeg skal ikke kunne sige om følgende er ”lovligt”.

Men vi har en markedsføringspulje, som foreninger kan søge midler i, hvis det på en eller anden front har markedsføringsmæssig værdi og relevans for Favrskov Kommune udenfor kommunegrænsen.

Den bliver aldrig brugt fuldt ud og på seneste økonomiudvalgsmøde udskød man 150.000 kr. til Gadeløbet i Hadsten til 2021.

Et forslag kunne vel være at indrykke annoncer i Lokalavisen Favrskov, Byensnyt, Pingvinnyt, på Facebook og lignende, om at huske at bakke op om ens foreningsliv i denne svære og uvisse tid.

”Husk at betale kontingent”, mere odiøst behøvede det ikke at være. Det er nok ikke muligt, fordi vores systemer opbygget i kassetænkning, men nogle gange kunne man jo ønske sig at folk tænkte ”out of the box” – specielt i denne tid.

Til gengæld har andre kommuner oprettet puljer, jf. ovenstående eksempel med Silkeborg, så hvorfor kunne Favrskov ikke gøre dette, til f.eks. sådan noget her.

Hammel Cykel Klub

Hammel Cykel Klub har fået udsat deres midler til 2021 til gadeløbet i Hadsten, hvilket jeg synes er ganske fint, så kunne man jo her understøtte dem og stadig få noget ud heraf.

Kunne man f.eks. høre dem om Fuglsang, Valgren, Asgreen, Mørkøv og de andre danske stjerner kunne tænke sig at kører et virtuelt gadeløb, fra deres adresser rundt i Europa?

Livestreamet kun på Favrskov Kommunes hjemmeside?

Om det helt principielt kan lade sig gøre, det ved Hammel Cykel Klub, nok bedre end mig. Men det kunne jo være en mulighed, som man også selv kunne opsøge fra byrådets side, eller måske nærmere Kultur- & Fritid.

Jeg tror i bund og grund, at det kunne klæde at man kom ud til foreningerne og oplevede hvordan hverdagen er, under Corona. Behøver foreningerne selv at henvende sig? Det kunne de, men det betyder ikke, at man ikke selv må opsøge og prøve at forstå hvilken situation foreningslivet står i.

Herudover kunne man jo evt. kigge på mit forslag i seneste indlæg, om garanti for medlemstilskud i 2021, ud fra 2021 tallene eller evt. en midlertidig hævelse af medlemstilskuddet i 2021 og 2022.

Men i bund og grund, så tror jeg de fleste foreninger vil stå klar med åbne arme og smil på læberne, hvis Charlotte Green ringer og spørger om hun må komme ud og opleve at være frivillig foreningsleder for en dag, i en Corona-tid.

Publiceret 04 June 2020 05:30