Debat/åbent brev:

Ønske om cykelsti mellem Vissing og Hadsten

Etablering af en ny cykelsti vil medvirke til, at borgere fra Hadsten og omegn på bæredygtig vis kan transportere sig til nye naturområder

Frank Iversen, Hoelvej 2, Vissing, 8370 Hadsten

Frank Iversen, Hoelvej 2, Vissing, 8370 Hadsten

Debat Åbent brev til Partierne i Favrskov kommune.

Vedrørende budget 2021-2024. Cykelsti Hadsten – Vissing Enge

I forbindelse med den planlagte etablering af Favrskov Enge, som endnu et vådområde mellem Hadsten og Vissing fremsendes hermed et budgetønske til anlægsudgifterne om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Hadsten og Vissing Enge (Vissingvej til krydset Lerbjergvej - alternativt indtil Hadsten og Omegns Jagtforening).

Begrundelse:

Der er i de seneste år sket en etablering af vådområde mellem Hadsten og Vissing, der har betydet et rigere natur- og fugleliv i området. Favrskov kommune har formuleret en række stratgier for den fremtidige udvikling i kommunen og dette forslag både styrker og understøtter intentionerne i både frilufts- og plan- og bæredygtighedsstrategien i Favrskov kommune. Her vil etablering af en cykelsti medvirke til at borgere fra Hadsten og omegn på bæredygtig vis kan transportere sig til dette naturområde. I Vissing-Lerbjerg området findes endvidere flere naturområder, som borgere i alle aldre samt turister i kommunen endvidere kan besøge på cykel.

For det andet kan etableringen af denne cykelsti ses som en fortsat målrettet etablering af cykelstier i Favrskov kommune, der på sigt forbinder Centerbyerne.

For det tredje har der gennem flere år været et behov for at etablere en trafiksikker skolevej fra Vissing til Hadsten skole. Et behov der fortsat eksisterer.

Ovennævnte forslag bringes hermed ind i de politiske partiers mulighed for at fremsende forslag til budgettet til en overordnet administrativ vurdering.

Ps: Husk jeres deadline er 18. juni 2020.

Publiceret 11 June 2020 06:00