Debat:

Klart nej til lukning af Hinnerup Brandstation

Søren Frandsen, byrådsmedlem (SF), Vestervej 6, 8382 Hinnerup

Debat Det er aldrig en nem beslutning at lukke en brandstation. En lokal brandstation er forbundet med tryghed og nærhed for borgerne. Hinnerup Brandstation var på dagsorden på byrådsmødet i maj.

Byrådet blev præsenteret for, at vi skulle lukke Hinnerup Brandstation og lade opgaven overgå til Lisbjerg Brandstation. Forslaget ville efter sigende betyde, at serviceniveauet ville være uændret, og vi ville undgå en ekstra udgift grundet dobbeltdækning på 1 mio.kr.

Et flertal i byrådet (mig selv inklusiv) valgte at følge anbefalingen fra Beredskabskommissionen. ”Med en ny brandstation i Lisbjerg vil Hinnerupområdet få et mindst lige så godt serviceniveau som i dag” hed det sig.

Men den væsentlige forudsætning for beslutningen – uændret serviceniveau – holder ikke vand.

Tværtimod bliver serviceniveauet markant ringere, og responstiden er væsentlig længere for Hinnerup, Hår, Grundfør, Foldby og Norring, når brandbilerne skal køre fra Lisbjerg i stedet for brandstationen i Hinnerup.

Sagsmaterialet, som dannede grundlaget for den oprindelige beslutning, beskrev ændringen i serviceniveauet i forhold til et minimumserviceniveau på 10 minutter i stedet for at vise ændringen i forhold til det nuværende serviceniveau.

Så ”uændret serviceniveau” var i forhold til de 10 minutter – og ikke i forhold til de faktiske responstider.

Politik handler til tider om at træffe svære beslutninger – men det skal ske på et oplyst grundlag. Byrådsbeslutningen i maj blev ikke truffet på et oplyst grundlag. Det er glædeligt, at der har været så mange gode kræfter, der med indsigt og ihærdighed har presset på for at få de rigtige tal frem.

Set i lyset af de rigtige tal, så er den oprindelige beslutning helt til hest. Der er ingen, der vil lukke en brandstation medførende dårligere service og responstid for undgå en merudgift på 182 t.kr.

Publiceret 20 June 2020 20:00