Kæmpe vindmøller:

"Er i fløjtende ligeglade med vores helbred?"

Heidi Kristensen. Hallendrupvej 18, 8370 Hadsten

Hallendrupvej 18

Jeg sidder måløs og chokeret tilbage, efter byrådsmødet d 24.06.2020 hvor der skulle tages stilling til, om der skulle rejses seks kæmpevindmøller ved Hallendrup.

Det blev med et snævert flertal vedtaget 13 for og 11 imod.

Borgmester Niels Borring og formanden for planudvalget, Erling Kvist Andersen, der for kort tid siden selv har protesteret mod opsætning af møller ved Kasted i Århus Kommune.

I skriver i jeres høringssvar at; Indsigelsen skal ses i sammenhæng med, at der med vindmøller følger støjkonsekvenszoner, som rækker langt ind i Favrskov kommune. Inden for disse zoner kan der ikke planlægges for støjfølsom anvendelse – herunder nye boligområder. Støjkonsekvenszonernes udstrækning er forsat ukendt, og vil først være endelig fastlagt ved lokalplanlægningen af området, når de endelige møllerplaceringer er fundet og mølletyperne er valgt.

På baggrund af erfaringer fra andre vindmølleområder er det Favrskov kommunes vurdering, at der kan være tale om zoner med en udstrækning på 1,0 – 1,5 kilometer fra møllerne. Støjkonserkvenszonerne kan dermed have en betydelig udstrækning ind i Favrskov kommune. Jeg vil meget gerne have et svar fra jer begge, på hvordan i kan forsvare at det ikke er ok i den ene ende af kommunen, hvor i vil udstykke grunde, men i den anden, hvor vi har købt huse, der er vi total ligegyldige.

Det er almen viden at den lavfrekvente støj går gennem husvægge og rejser gerne over 4,5 km. Der er 3 skoler indenfor det område Voldum friskole, Hadbjerg skole og kanonen.

Ved siden af dem, er der børnehaver og vuggestuer. Der er flere opholdssteder inden for den radius, for børn der har det svært her i livet.

Så for at forstå tingene korrekt, så er i fuldstændig ligeglade med at vores børn skal udsættes for den lavfrekvente støj.

"Kræftens bekæmpelse kan ikke udelukke et sammenhæng mellem møllerne og kræft. Folk der bor tæt på møller har et større behov for sovemedicin og depressions medicin."

Det vil i nu udsætte vores børn for og os. Man kan se f.eks på Kaj Bang Olesen´s minkfarm, hvordan dyr bliver påvirket af den lavfrekvente støj, hver aften når alle andre lyde havde lagt sig, gik de i gang med at bide deres yngel ihjel, skambide hinanden og abortere.

Hvis dyr reager på den lavfrekvente støj, så gør vi mennesker nok også. Vi har flere grisefarme rundt om hvor de nye møller skal stå, vi har vores børn der, kommer til at være nær møllerne 24-7, da de bor omkring og går i skolerne eller institutionerne.

Hvordan kan i forsvare at dette er ok. Vores helbred og ejendomsværdi, er i fløjtende ligeglade med, vi bor jo ikke i et attraktivt udstyknings område, som i så flot formulere jer i jeres høringssvar til Århus kommune.

Jeg står total uforstående overfor jeres beslutning. Og ser frem til at få et svar hvor i rent faktisk svare på det der bliver spurgt om og ikke snakker udenom.

Publiceret 30 June 2020 13:00