Fire gamle vindmøller ved Stahotvej, tæt på Hallendrup kan snart erstattes af tre større på samme placering, samt tre længere sydpå. Foto: Kian Johansen

Fire gamle vindmøller ved Stahotvej, tæt på Hallendrup kan snart erstattes af tre større på samme placering, samt tre længere sydpå. Foto: Kian Johansen

Vindmøller:

Stærke politikere som en hindring

Karsten Drøjdal, Næstformand – Landsforeningen, Naboer til Kæmpevindmøller

Debat Jan Hylleberg, adm. Direktør i Wind Denmark, skoser i besynderlige vendinger i energidebatten det kommunale selvstyre, demokratiet og stærke lokalpolitikere. Politikere har nemlig og dette ganske fornuftigt sagt nej til vindmølleprojekter.

Jan nævner udmeldingerne er et stort problem for b.la. investorerne (vindmølleindustrien), hvis politikere ”på må og få kan rulle baglæns i denne slags sager”.

Udsagnet er naturligvis noget vrøvl. Jan har tydeligvis svært ved at acceptere Jans magt stopper for enden af direktørgangen og ikke fortsætter ind i landets byrådssale. Jan presser det kommunale selvstyre til at gøre egne borgere til fjender ved at forsøge at gennemtvinge vanvittige vindmølleprojekter tæt på mennesker. Ganske urimeligt, står kommuner med en kamp mod egne borgere, også årene efter et vindmølleprojekt er gennemført, i form af klagesager over støj og skyggekast. Dette mens Jans vindmøllespekulanter har forladt kommunen, med den samlede økonomiske gevinst og efterlader kommunerne med klagesagerne. Flere kommuner er ved at få øjnene op for man reelt er et redskab for vindmølleindustrien. Flere kommuner med stærke politikere siger nu stop, på trods at det store pres fra Jans vindmølleindustri.

Jan fortsætter ufortrødent sit pres på det demokratiske system, ved at insistere på projekter sendes i høring, således lokalbefolkningen kan blive hørt. Her hopper kæden dog helt af for Jan, for en af årsagerne til projekter droppes, er netop lokalbefolkningernes oprør mod projekter, der vil skæmme deres natur og bade denne i støj. Borgerne har lokalt sat sig ind i hvad konsekvenserne ved gennemførsel af projekterne vil betyde for deres egn og har præsenteret deres politikere for dette. Derfor har politikere sagt stop og det er klogt.

Jan undrer sig over den kamp mennesker kæmper mod Jans landvindmøller.

Jeg kan forklare Jan hvorfor der kæmpes. Det gør der fordi mennesker føler sig truet af Jans vindmølleindustri, når den invaderer en egn og et sogn. Når et menneske føler truet, enten kæmper de eller flygter. Heldigvis vælger man over hele landet at kæmpe og vinde. Hvis Jan vil undgå modstanden mod landvind og dermed Jans indtjening, bør Jan fokusere på problemet. VINDMØLLEBEKENDTGØRELSEN!

Denne indeholder ikke beskyttelse af mennesker og dette er årsagen til kampen og kommunernes besværligheder ved vindmølleopstilling på land i Danmark. LØSNINGEN! Løsningen er en bekendtgørelse, hvor det tillades at anvende direkte målinger af vindmøllestøjen i de berørtes hjem, at øge afstanden til nærmeste beboelse til 10xmøllens højde og endeligt at måle støjen ved ALLE vindhastigheder (den måles kun ved 2 ud af ca. 30! og beregnes derefter). Ingen kæmper mod vindmøller eller den grønne omstilling, men derimod mod vindmøllebekendtgørelsen. Indfør beskyttelse af mennesker og kampen stopper.

Publiceret 30 July 2020 13:00