Debat:

Liberal Alliance er tilbage i Favrskov

Ulrik Hermann (Liberal Alliance), Høgevænget 1, Hadsten

Debat Der har været stille om Liberal Alliance i Favrskov i nogen tid, men vi er igen aktive, og denne gang bliver det sammen med Randers. For Liberal Alliance i Randers og Liberal Alliance Favrskov er fusioneret og blevet til Liberal Alliance Randers og Favrskov.

Og 14. august er der kombineret generalforsamling og opstillingsmøde til byrådene i både Randers og Favrskov.

Så Liberal Alliance regner helt sikkert med at stille op i begge kommuner til kommunalvalget i efteråret 2021, for der er behov for liberale medlemmer af byrådet, der kan sikre at skattekronerne udnyttes så effektivt som muligt, og at der ikke kræves mere op i skat end absolut nødvendigt.

Det er også væsentligt på lokalt plan. Og det går godt igen for LA, det kommer til at køre godt lokalt, og samtidig er der ro i partiet.

Tiden med VLAK regeringsdeltagelsen, hvor LA havde det svært er passe, og Folketingsgruppen trækker igen i klar liberal retning og det må give ny fremgang.

For der er behov for LA til at holde den borgerligt liberale kurs. Det er klart at LA vil arbejde for en borgerlig borgmester efter Niels Borring, hvilket må være første betingelse for at lavere skatter, flere frie valg for borgerne og mindre offentlig regulering.

For det er skidt når det offentlige selv laver ydelsen, selv udfører den og efterfølgende selv kontrollerer om det er gjort korrekt. Hvis det offentlige definerer ydelsen på f.eks. ældreområdet, så må selve ydelsen udliciteres til nogen der har ekspertise på området, og kontrollen af om det er gjort rigtigt må gøres af en part der er uafhængig af både plejehjem og kommune. Hvis det havde været tilfældet, havde vi ikke set de sager om mangelfuld og dårlig behandling af ældre mennesker på det seneste. Samtidig bør alle ældre have væsentlig indflydelse på Deres egen situation og de afgørende valg af pleje.

Publiceret 04 August 2020 13:00