Rikke Handrup Skåning. Pressefoto

Rikke Handrup Skåning. Pressefoto

Debat:

Ældre og svage borgere skal mødes med værdighed og respekt

Sagen om forholdene på to plejecentre i Randers og Aarhus får Rikke Randrup Skåning til at reagere: "Sagen har betydning ikke kun for de berørte steder, men også hos os i Favrskov. Det giver anledning til, at vi må kigge på vores egne forhold," skriver hun

Rikke Randrup SkåningMedlem af Social og sundhedsudvalget (A)

debat Sagen om forholdene på to plejecentre i vores nabokommuner, dokumenteret af TV2 på baggrund af henvendelse fra frustrerede pårørende, er hjerteskærende. Det gør simpelthen ondt at se på og høre om. Men hvor er det vigtigt, at disse sager bringes frem og tvinger os til at forholde os til de forhold, der nogle få steder bydes vores ældre og sårbare medborgere.

Sagen har betydning ikke kun for de berørte steder, men også hos os i Favrskov. Det giver anledning til, at vi må kigge på vores egne forhold. I Social - og Sundhedsudvalget behandler vi jævnligt sager om tilsynsrapporter fra tilsyn på området.

De er overordnet meget fine og giver et billede af, at vores plejecentre og bosteder leverer omsorg og pleje af høj faglig kvalitet og med empati og omsorg. Det er også glædeligt at læse i debatindlæg af vores provst Anders Bonde, at han har samme oplevelser, når han er på besøg på vores plejecentre. Når der på enkelte steder har været udfordringer med f.eks. arbejdsmiljøet eller stigning i kritiske henvendelser fra borgere, så bliver vi politikere orienteret af vores forvaltning på området, og vi kan dermed være med til at sikre, at der handles på de hændelser, hvor det er påkrævet. Som politiker forventer vi at blive orienteret om kritiske sager og situationer. Og det er mit indtryk, at det gør vi. Sådan skal det blive ved med at være i Favrskov.

Der er mange, der har ansvar for, at forholdene på vores plejecentre er i orden. Det har vi politikere og vores forvaltning. Vi skal sikre, at arbejdsmiljø og trivsel er i fokus på vores arbejdspladser.

I hverdagen skal man som leder og medarbejder i Favrskov, føle sig kompetent og tryg ved at gå på arbejde og have adgang til sparring og vejledning, når man har behov. Som medarbejder har man pligt til at gå til sine kollegaer, sin leder, sin tillidsrepræsentant, hvis man oplever at føle sig fagligt eller personligt utilstrækkelig, presset eller at arbejdsopgaverne er uoverstigelige. Som kollega har man ligeledes pligt til at fortælle, hvis man er vidne til uacceptable situationer.

Vores borgere og pårørende skal kunne rette henvendelse med oplevelser og bekymringer og blive mødt med lydhørhed og respekt.

Uanset ressourcer og tidspres, så skal vi kunne tale sammen og til hinanden på værdig vis. Alle mennesker - borgere som ansatte- skal mødes med respekt og tillid. I Favrskov vil vi en kultur, hvor vi taler om tingene - også de kritiske og sårbare, så vi kan handle på baggrund af den viden, vi får.

Publiceret 05 August 2020 06:00