Debat:

Fagligheden er forbedret

Birgit Marie Christensen Medlem af regionsrådet for socialdemokratiet

debat Heldigvis er sengepladserne til apopleksipatienter nu samlet i Aarhus, det har forbedret neurorehabiliteringen for de mennesker der er kommet igennem forløbet med en blodprop eller blødning i hjernen og nu kun står med et kortere rehabiliteringsforløb foran sig.

Hidtil har disse patienter startet det akutte forløb i Aarhus og måske allerede dagen derpå blevet flyttet til enten Horsens eller Randers, hvor de blev indlagt på en medicinsk afdeling med patienter med andre medicinske sygdomme. Det vil sige at personalet skulle have specialviden om mange forskellige sygdomme og forløb. Man har selvfølgelig forsøgt at gøre det bedst muligt også med gode resultater, men det er jo umuligt at have specialviden om alt. Derfor hilser jeg det med glæde at man har lyttet til fagfolkene og nu flyttet pladserne til det øvrige neurologiske område i Aarhus.

Når et menneske får en blodprop eller en blødning i hjernen er det meget vigtigt at reagere hurtigt. I mange tilfælde kan der gives behandling og derfor sker det nu oftere, at man ikke behøver at få den højspecialicerede behandling som gives på Hammel Neurocenter, men kan nøjes med en lettere model, men stadigvæk er det meget vigtigt, at det er en tværfaglig gruppe af specialuddannede sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter der rehabiliterer patienten.

Jeg kalder det med vilje ikke genoptræning fordi det man har brug for er mere kompliceret og derfor skal hele livet omkring patienten tænkes ind, derfor hedder det rehabilitering, dette udføres tværfagligt for at opnå det bedste resultat.

Mange flere vil få et bedre slutresultat, det vil forhåbentlig resultere i at disse mennesker kan fortsætte deres liv med en høj grad af livskvalitet og mindre brug af støtte fra kommunen. Mange skal jo tilbage til deres arbejde og yde en samfundsindsats. Derfor er det vigtigt at bruge de specialuddannede personaler til denne gruppe. Heldigvis er der flere medarbejdere med interesse for området og specialviden der er flyttet med til Aarhus.

Min kollega i regionsrådet Steen Thomsen skriver i et læserbrev: " hvad der ikke er svært skal være nært ", det er korrekt, men denne rehabilitering er netop svær, derfor skal det være placeret i specialområdet med den øvrige neurologi, så netop dem, der kan bringes helt tilbage til højeste livskvalitet, også får det bedste tilbud.

I mit mangeårige virke på Hammel Neurocenter har vi ofte bedt om at få givet et bedre tilbud til netop denne gruppe af patienter fordi de skal tilbage til deres liv med arbejde o familie, derfor glæder det mig meget at have været med til at udføre denne fagligt gode proces i regionsrådet.

Publiceret 18 August 2020 06:00