Steen Thomasen (S). Pressefoto

Steen Thomasen (S). Pressefoto

Debat:

Tid til en sikker løsning for cyklisterne

Socialdemokratiet foreslår, at der afsættes penge i budgettet til at etablere en dobbeltrettet cykelsti ved ny motorvejsshunt i Søften

Steen Thomasen (S) Byrådsmedlem, Søndermarken 4, Søften

Steen Thomasen (S) Byrådsmedlem, Søndermarken 4, Søften

Debat Arbejdet med at lave et ekstra vejspor – en såkaldt shunt – er nu gået i gang ved motorvejstilkørslen Aarhus N ved Søften. Shunten gør det muligt for bilister fra Søften-siden at køre direkte på motorvejen i sydgående retning uden at skulle gennem rundkørslen ved motorvejen.

Godt nyt for bilisterne, men glemmer vi ikke cyklisterne her?

I lighed med tidligere, så indeholder den nye løsning, at cyklister på sydsiden af Århusvej skal krydse, hvor bilerne er på vej mod motorvejen.

Dette er ikke en holdbar og sikker afvikling af cykeltrafikken.

I forbindelse med det nye budget foreslår Socialdemokratiet derfor, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Århusvejfra lyskrydset ved Alfa og ud til motorvejskrydset.

Cyklister kan sikkert krydse over ved Alfa og igen ved opkørsel fra motorvej.

En langt mere sikker løsning for os, der dagligt bruger vores ellers dejlige cykelstinet ind mod Århus.

Publiceret 19 August 2020 10:00