Eva Damsgaard (DF). Arkivfoto

Eva Damsgaard (DF). Arkivfoto

Debat:

Viden om uværdig pleje kræver handling – også i Favrskov

"Det er hammervigtigt, at en leder ser alle sine medarbejdere - også når de mindst venter besøg af denne," siger Eva Damsgaard (DF)

Eva Damsgaard (DF), Hjortevej 16, HinnerupTidl. byrådsmedlem i Favrskov Kommune

Eva Damsgaard (DF), Hjortevej 16, Hinnerup. Tidl. byrådsmedlem i Favrskov Kommune

debat Der er brodne kar overalt - også uden for Århus - og i dokumentaren “plejehjemmene bag facaden” vises det ganske tydeligt, hvor ringe eller ikke eksisterende plejen kan være.

Som handling herpå, har man valgt at afskedige en leder og nogle medarbejdere, samt flytte og efteruddanne involveret personale - men mon det hjælper? Er det nok?

Nej, det tror jeg ikke, men jeg har en ide om. hvad der burde gøres!

Et plejehjem er bemandet med sosu-assistenter, hjælpere og afløsere alle døgnets 24 timer - men lederen - der skal guide, være foregangsmand og synlig for alle de medarbejdere, han/hun har ansat, er der kun på hverdage i dagtimerne.

D.v.s. at de medarbejdere der arbejder aften og nat samt afløsere, der måske kun har weekendarbejde, så godt som aldrig ser deres leder!

Medarbejdere, der er uden en synlig fysisk leder, skaber deres egen lille ledelseskultur, og den kan såmænd være ganske fin - men altså også det modsatte! De usete medarbejdere kan derfor handle helt uden, at ledelsen opdager noget - på godt og ondt.

Min erfaring fra dette fag er, at blot én dominerende og manipulerende medarbejder kan skabe grobund for den kultur, der blev vist i dokumentaren fra Kongsgården. Derfor er det hammervigtigt, at en leder ser alle sine medarbejdere - også når de mindst venter besøg af denne.

Personligt ville jeg gerne overraskes af en leder, der kom uanmeldt forbi og måske uopfordret gav et nap med - netop for at iagttage den pleje, jeg yder. En leder kunne jo også overraskes positivt! Og vi der yder det bedste vi kan, ville elske at blive set i arbejdssituationer - blot engang i mellem.

Publiceret 21 August 2020 16:00