Debat:

Venstres næste træk: Skoleskak

Birgit Liin (V), medlem af Favrskov Byråd og borgmesterkandidat for Venstre, formand for Børne- og Skoleudvalget

debat I skakspillet forenes mennesker på tværs af kulturer, køn, opvækstforhold og alder.

Der er faste spille- og adfærdsregler, og der kræves ro, koncentration og tålmodighed. Når man spiller skak, lærer man at aflæse makkeren og forudse, hvad næste træk kan blive.

Dette er væsentlige elementer i det at blive dannet til at kunne indgå i et fællesskab. Faktisk er det – dannelsen til at kunne indgå i et fællesskab – hvad vi arbejder for i vores børne- og ungepolitik, som et enigt byråd vedtog i 2019.

I Favrskov Kommune er mange folkeskoler allerede medlem af Dansk Skoleskak, som er en non-profit organisation med national kompetence inden for skoleskak.

Organisationen, der er på finansloven, rådgiver skoler og kommuner i at bruge skoleskak systematisk som redskab til netop at bygge bro på tværs af køn, kultur og klassetrin. Skoleskak kan også bruges til at styrke de matematiske kundskaber.

Børne- og ungepolitikken skal ikke samle støv i en skuffe. Derfor arbejder Venstre konstant på at omsætte den til politisk handling.

Vi vil gerne bakke op om skolernes store interesse for skoleskak og understøtte undervisningskvaliteten på skakprojekter, også i de kommende år.

Derfor foreslår vi i forbindelse med budgetforhandlingerne, at der over to år afsættes 300.000 kr. til dette formål. Beløbet skal udmøntes i samarbejde med skolerne, sådan at de skoler, der ønsker det, indgår i udviklingsarbejdet.

Hvad bliver mon byrådets næste træk?

Birgit Liin

Hvidtjørnevej 3, Laurbjerg

8870 Langå

Publiceret 25 August 2020 16:00