Grethe Villadsen. Arkivfoto

Grethe Villadsen. Arkivfoto

Debat:

Kommentar til Eva Damsgaards læserbrev om værdig ældrepleje

Grethe Villadsen Byrådsmedlem (A), Formand Social og Sundhedsudvalget

debat Jeg er helt enig i, at det kræver handling, og det kræver en plan at sikre en god og værdig pleje inden for ældreområdet, samt inden for handicapområdet.

Så det er der på flere måder taget fat på at sikre her i Favrskov kommune.

Vi kan aldrig sikre os 100 procent, men for mig er det vigtigt, at ledelsen har fingeren på pulsen, og at der sikres en god kultur på de enkelte bosteder og plejecentre.

Jeg har tiltro til, at vi har en meget synlig ledelse i spidsen for et dygtigt og engageret personale, samt at der er en god tone.

Et pejlemærke er de jævnlige tilsyn, men nok endnu mere de meldinger vi får fra bl.a. de pårørende. Dialogen med bruger/pårørende og ældrerådet ser jeg også som meget vigtig.

Hvordan det foregår på Eva Damsgaards arbejdsplads i Århus, kan jeg ikke forholde mig til. Men jeg tror, at der er mange gode og velfungerende steder.

Det, vi har set i fjernsynet, var fuldstændig uacceptabelt, men jeg tror heldigvis ikke, at det er generelt - men der kan være brådne kar alle steder.

Som sagt - vi forsøger at være på forkant i Favrskov kommune.

Publiceret 26 August 2020 06:00