Børn og handicappede:

Hvad er det for ”forebyggelse” vi om taler om?

Debat Når vores politikere skal tage stilling til budgetterne i Favrskov Kommune, så bliver de forelagt forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsudgifter, som er udarbejdet af forvaltningen. Sammen med disse forslag ligger forvaltningen deres egne beskrivelse af tanker og beregninger bag forslagene, for at guide politikerne i den svære beslutningsfase. Her kan det igen ses, at det er den hårde linje og bureaukratiet, der skal satses på i Favrskov Kommune. I stedet for den tidlige forebyggelse indsats i almen området, dvs. daginstitutioner, børnehaver og folkeskolerne, hvor vi blot skal være de billigste. Eller blot forebyggende indsatser generelt, hvor der sammenlagt er blevet anvendt 1,2 mio. kr. i 2019. Men bliver det fremstillet sådan af forvaltningen til politikkerne?

Favrskov Børns Rettigheder (FBR) har lavet et fakta tjek af forvaltningens oplysninger.

Når vi taler om børneområdet, så beskrives indsatserne ift. Socialministeriets Indsatstrappe, som er en graduering af foranstaltninger ift. lovgivning, og består af 6 trin, hvor man altid skal bevilliges den mindst indgribende foranstaltning. Foranstaltningerne strækker sig fra forebyggelse, som f.eks. fysioterapi på barnets skole eller bevilling af psykologsamtaler på trin 1 - til bortadoption af barnet med tvang på trin 6. Trin 1 og Trin 2 er af Socialministeriet defineret som forebyggelse. Vi kan vist alle blive enige om at forebyggelse er godt og at det skal vi altid gøre. FBR har derfor igen taget hele Favrskov Kommunes økonomi på børneområdet og har sendt den igennem socialministeriets beregningsmodel for Indsatstrappen. Derved kan man præcist se, hvordan ressourcerne blive brugt ift. lovgivningen. Trin 1 er ikke med på resultatet herunder, da der har et tale om almenområdet under skoleforvaltningen, hvor Favrskov Kommune f.eks. bruger færrest penge på en folkeskoleelev i hele Danmark, iflg. Kommunernes Landsforeningens egne tal i ”Kend din kommune 2020”. Trin 2 til Trin 6 forvaltes under Børn og Handicap området, samt i Børn og Familie.

I alt forvaltes der for 100 mio. kr. Hvoraf 12,5 mio. kr. går til administration.

Af Socialministeriets officielle beregningsmodel, anvendes ca. 1% af ressourcerne på forebyggelse, altså 1,25 mio. kr. i Favrskov Kommune i 2019.

57% af ressourcerne bruges på anbringelser, 35% på interventioner i hjemmet og under 1%, altså 0,744 mio. kr. bruges på at støtte i barnets familie og netværk. Men, hvad har forvaltning, ved børn- og familiechef i Favrskov Kommune Helle Støve, så præsenteret for vores politikere, på Børn og Handicap området og i Børn og Familie, så de kan træffe de svære valg, ud fra nøjagtig det sammen talmateriale?

Ifølge Helle Støve anvendes der hele 30,77% til forebyggelse – Det lyder jo rigtig godt! Eller er det hjemmebaserede indsatser, der sættes lig med forebyggende indsatser? Spørgsmålet er så, hvad er det for ”Forebyggelse” vi om taler om? Dette kan vi simpelthen ikke forstå i Favrskov Børns Rettigheder, men flot ser det ud, når politikerne skal tage stilling til, hvordan ressourcerne skal anvendes i Favrskov Kommune. En mulighed kunne selvfølgelig også være, at hele indsatsen i Favrskov Kommune nu bliver omlagt fra 2021, men det kan FBR heller ikke få til at passe med de forslag, der stillet ift. reduktioner, udvidelser og anlæg. Og har der været en diskussion om, hvad forebyggende indsatser skal være, og er, i Favrskov Kommune, i mellem politikere og forvaltningen? I FBR hører vi fra rigtige mange forældre, der enten ikke får den rette forebyggelse og/eller slet ingen støtte, specielt i folkeskolerne. Heraf har FBR derfor spørgsmålene:

• Forvaltes der ifølge lovgivningen, når den tidlig forebyggende indsats og den forebyggende indsats er stort set ikke eksisterende i Favrskov Kommune?

• Hvordan støttes, vejledes og rådgives forældrene og børnene i Favrskov Kommune, når der ikke er forbrugt ressourcer hertil, hverken på trin 1 eller 2?

Publiceret 27 August 2020 13:00