Kurt Andreassen. Foto: PR

Kurt Andreassen. Foto: PR

Debat: Coronatempo

debat Før Corona var det problematisk at arbejde hjemme i det offentlige. Fra den ene dag til den anden var det så ikke et problem mere. Stort set alle administrative medarbejdere arbejdede hjemme, og det var de endog meget gode til. Bunker af sparet tid på vejene, hvor der pludselig blev god plads og masser af ledige parkeringspladser i byerne.

Møder kunne pludselig holdes virtuelt, de blev kortere og kun de nødvendige blev afholdt. Fremadrettet kan mange flere møder med eksterne parter også afholdes digitalt, så spares både kilometerpenge og store timelønninger til eksperter og specialister.

Virtuel undervisning har mange skoler haft gode erfaringer med under Corona, som vi også kan drage nytte af.

Man kan formodentlig også gennemføre en del sprogundervisning digitalt og virtuelt – og dermed få fraværsprocenten på sprogskolen ned.

Mange af de ældre er også klar til den digitale og virtuelle verden – så de lettere og hurtigere kan komme i kontakt med kommunen. Det frigiver tid til de, som har behov for fysiske besøg.

I Venstre ønsker vi at udnytte de gode erfaringer, vi indtil nu har fået med Corona. Masser af medarbejdere inden for alle områder skal have hjemmearbejdsdage, så kommunen blive en mere attraktiv arbejdsplads – hvor det bliver nemmere at få familien og hverdagen til at fungere.

Sat i system tænker jeg, at vi så har masser af plads i de kommunale bygninger og ikke behøver at bygge nyt i en lind strøm, som vi gør nu.

Væsentlig flere møder skal afholdes digitalt.De ældre skal kunne kontakte kommunen med et klik. Jobcentrene kan klare masser af opgaver uden fysisk fremmøde. Mulighederne står nærmest i kø. Venstre har til budget 2021 fremsat forslag om en Digital Strategi, hvor en Digital Task Force skal komme med løsningsforslag baseret på Corona erfaringer.

Budgetforslaget gælder 2021, men vi forventer eksempelvis hjemmearbejdspladser igangsat i Corona tempo. Det koster mindre end gratis og kan kun gå for langsomt.

Publiceret 02 September 2020 13:00