Debat:

Alle fortjener en god pensionstid – nogle mere end andre åbenbart

Lotte Graae, Korsvangen 4, 8382 Hinnerup

debat 'Alle fortjener en god pensionstid,' skriver Daniel Toft Jakobsen, MF for Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet taler en af deres vælgergrupper op, de nedslidte og ufaglærte, i solidaritetens navn.

Det er de nedslidte og ufaglærte velundt.

Solidariteten klinger dog hult, når man ser bredt ud på det danske arbejdsmarked.

I 2013 trådte en ny lovgivning i kraft – også kaldet en 'reform' – på beskæftigelsesområdet. Med alle midler skulle syge mennesker ud og bidrage på et arbejdsmarked, der ikke efterspørger medarbejdere på nedsat kraft. Uanset om de kunne eller ej.

Når kommunerne kritiseres for den måde, de behandler syge borgere på, placerer de ansvaret på en stram lovgivning, som - godt nok stram - dog giver borgerne visse rettigheder.

Ingen kommuner tager ansvaret for, at måltal sættes over borgernes ret til en lovlig sagsbehandling, at lovgivningen brydes systematisk, for at kunne hjemtage maksimal refusion fra staten, og at borgerne betaler den højeste pris for kommunernes 'indsats' i form af et skadet og ødelagt helbred, forårsaget af de årelange udredninger, hvor de lovpligtige hensyn og rettigheder forbigås – nogle syge borgere dør sågar af forløbene.

At Socialdemokraterne i solidaritetens navn insisterer på at tilgodese en - godt nok nedslidt gruppe på arbejdsmarkedet, men, sammenlignet med syge borgere, noget bedre stillet samfundsgruppe såvel arbejdsmæssigt som helbredsmæssigt – det klinger hult!

Hvor er solidariteten henne overfor syge danskere - gemt væk, ignorerede og udskammede, som de er - uden retssikkerhed og fastholdt i landets Jobcentre på ubestemt tid?

'Alle fortjener en god pensionstid' – nogle mere end andre, åbenbart!

Værd at skrive sig bag øret til næste års kommunalvalg!

Publiceret 04 September 2020 07:00