Søren Frandsen. Foto: PR

Søren Frandsen. Foto: PR

Debat:

Der var stor forskel på budgettet før og efter sommerferien

Det så sort ud for budgettet før sommerferien, men efter ferien var det vendt på grund af en god økonomiaftale mellem kommunernes landsforening og regeringen, mener Søren Frandsen (SF)

Søren Frandsen byrådsmedlem (SF), Vestervej 6, 8382

debat Forventningerne til budgettet var skeptiske og bekymret før sommerferien. Udligningsreformen havde ikke givet det ønskede resultat. Tværtimod endte det med, at Favrskov skulle bidrage yderligt. Det tekniske budget og forvaltningens udspil til reduktioner var ikke lutter lagkage. Budgetpres på ældreområdet, handicap og psykiatri samt sårbare børn.

De foreslåede reduktioner på forebyggelsesindsatsen var heller ikke ligefrem SF's kop the. Heureka! Efter sommerferien og en god økonomiaftale mellem kommunernes landsforening og regeringen flød landet med mælk og honning. Der var penge til at lukke hullerne og sætte nye initiativer i gang. SF har haft stor fokus på skoleområdet i budgetforhandlingerne. Flere børn henvises til specialtilbud, og de øgede udgifter til det, skal skolerne håndtere inde for deres eksisterende budgetter.

Dertil kommer et nyt og meget ambitiøst inklusionsprojekt. Spareøvelser og høje ambitioner går sjældent hånd i hånd. Vi er derfor meget tilfredse med, at det er lykkedes at finde penge til skolerne og inklusionsprojektet i form af flere midler til driften på skolerne.

Dertil kommer en pulje på 7,5 mio.kr. til anlægsinvesteringer på skolerne, der mangler lokaler og rammer til at rumme flere sårbare børn. Er det nok? Det må høringssvarene og tiden vise.

Publiceret 09 September 2020 06:00